Gå till innehåll

Ukrainska konstnären Viktoriia Tofan tar sig an trygghetsfrågor under sitt konstnärsresidens på OpenArt 2024.

Bilden är tagen av Jerzy Wypych som en del av projektet ”Whose voices are being heard?/Vems röster hörs?”

Kan vi fortfarande räkna med en plats där vi kan känna oss trygga i en tid av krig och konflikt? Och i så fall, är det en fysisk plats med en exakt position? Eller är det kanske ett abstrakt begrepp? En säker plats kanske är en person som vi känner oss bekväma med? Under min vistelse i Örebro kommer jag att försöka svara på några av dessa frågor.
Relationen mellan det offentliga rummet och samhället är viktig och det kommer vara det huvudsakliga temat för mitt utforskande. Under min vistelse kommer jag att jobba med hur stadsrummet uppfattas av dess invånare. Jag kommer också att undersöka om det offentliga rummet kan fungera som en plats för tröst och om en känsla av gemenskap kan upplevas där. Detta projekt kommer att baseras på konceptet om en enskild stad med säkra platser. Jag vill arbeta med örebroarna och utforska hur landskapet har förändrats över tid och vilka platser som är viktiga för dem. Kanske finns det platser som inte längre finns och har försvunnit från stadskartan men som fortfarande är levande i invånarnas minne? Vidare skulle jag vilja utforska vad en ”trygg plats” betyder för örebroarna och om de kan identifiera några sådana platser? Genom att utvidga begreppet ”säker plats” till territorialitet, privat egendom och nationella gränser vill jag hitta svaret på frågan: Kan vi definiera begreppet ”säker plats” som en del av det personliga territoriet, en zon definierad av osynliga gränser runt vår kropp?

Residenset hålls av OpenArt för Kreativa Europa-plattformen MagiC Carpets med medel från EU. Läs mer om Magic Carpets här.

Residenset pågår mellan 15 juni–19 juli.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se