Gå till innehåll

1994, Ukraina, verksam i Tyskland

Polina Stohnushko tror starkt på det offentliga rummet som ett integrerat landskap för tal och politisk handling – en viktig plattform för att främja det civila samhället. Genom sina installationer deltar hon i kritiska reflektioner kring samhällsproblem och undersöker inte bara hennes rätt till staden utan också vikten av att skapa ett meningsfullt offentligt rum. När allt kommer omkring, vad skulle kunna ersätta stadsrummets roll för att ge oss en plattform för att kollektivt påminna varandra om de mest angelägna frågorna som vi som samhälle måste ta itu med?

Webbplats

instagram.com/poli_na/

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se