Gå till innehåll

Cecilia Jansson, 1975, Sverige

Foto: Sofie Isaksson

Konstverket Untenable (Ohållbar) överraskar på flera sätt. Asfalt-betong och skogarnas timmer bildar djärv kontrast. Själva konstruktionen verkar vara klumpig, faktiskt ohållbar. För Cecilia Jansson är det ett medvetet grepp att utmana våra förutfattade meningar om materialen. Olika material har olika språk, menar hon, och vill få dem att säga något nytt. Av material som kan uppfattas vara i fel sammanhang skapar hon monumentet Untenable.

Titeln knyter an till en känsla många har. Även konstverket har en tidsgräns eftersom timmer förmultnar. Jansson hämtar inspiration från posthumanismen som ifrågasätter ideal där människan tror sig stå över naturen. Verket ger perspektiv på människors fumliga försök att skapa hållbar utveckling.

Konstverk: Untenable

Konstnär: Cecilia Jansson

Nummer på kartan: 19

Material: Timmer, frigolit, asfalt

Placering: Engelbrektsgatan/Storbron

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se