Gå till innehåll

Polina Stohnushko, 1994, Ukraina, verksam i Tyskland

Foto: Polina Stohnushko

Konstverket växte fram som både ett direkt svar och ett manifest, som naturligt utvecklades efter ett år av förhandlingar med hyresvärdar i Örebro samtidigt som man sökte en lämplig yta för arbetet. Det avslöjar den implicita politiken av stadsrum, som avslöjar dess begränsningar, särskilt tydligt genom försök att engagera sig inom dess fysiska område. Som en politisk kommentar återspeglar inskriptionen de eskalerande effekterna av kapitalism, privatisering och gentrifiering. Detta påverkar inkluderingen av stadsrum negativt, där man måste söka tillstånd innan man tar sig in och utnyttjar stadsområden. Det föranleder en kritisk omvärdering av illusionen av frihet, och belyser hur samtida städer i allt högre grad definieras av ordningar och gränser snarare än delade, meningsfulla utrymmen. Inom denna ram väcker det grundläggande frågor: vad exakt utgör allmänheten i ett modernt stadsrum, och i vilken utsträckning är vi verkligen fria inom det?

Konstverk: LEGAL

Konstnär: Polina Stohnushko

Nummer på kartan: 36

Material: Tejp

Placering: Nikolaigatan

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se