Gå till innehåll

1977, Sverige

Mattias Käll undersöker förhållanden till naturen och andra människor. Hur påverkas vår empati av närhet till andra i tid och rum? Hur lagas relationen mellan naturen och varandra? Projekten tar ofta avstamp i vår konsumtions påverkan på människa, klimat och natur. Årslånga arbeten och projekt om matsvinn, förpackningsplast och fast fashion, där research och samtal är en viktig del av processen - ett möte mellan konst och forskningsfält. Han låter det abstrakta få fysisk form i fotografiska serier, film, objekt, installation och performance.

Webbplats

mattiaskall.se/

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se