Stipendier att söka

Som pedagog och skolledare finns en mängd olika stipendier att söka, bland annat för utveckling av nya utvecklingsmetoder, för kompetensutveckling och för pedagogisk utveckling. Här listar vi några som är aktuella just nu.

Innovativt lärande – Lärarstiftelsen

Har du och dina kollegor en ny idé om lärandet i skolan, kanske har ni banbrytande tankar om helt ny undervisningsmetod? Behöver ni ekonomiskt stöd för att genomföra ett sådant projekt? Sök i så fall stipendiet Innovativt lärande. Sista ansökningsdag är 7 mars, 2022, upp till 100 000 kronor kan delas ut till samarbetsprojekt.

Läs mer och ansök här

Den globala skolan (Sida)

Den globala skolan arbetar med kompetensutveckling för lärare, skolledare och lärarstudenter i lärande för hållbar utveckling

Läs mer här

Jerringfonden

Jerringfonden delar ut medel i form av anslag och stipendier till personer inom bland annat utbildning. Medlen ska gynna barn och unga (under 18 år) med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet. Det går att söka medel både för fortbildning individuellt och som arbetslag. Skolor kan också söka aktivitetsbidrag för till exempel läger, dans- och teatergrupper eller idrottsaktiviteter. Olika ansökningstider för de olika anslagen.

Läs mer här

Stipendier via Sveriges lärare

Som medlem har du chansen att utvecklas genom att söka flera stipendier och priser för lärare. Du kan också nominera en kollega du vill uppmärksamma.

Läs mer här!

SFUB

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande (SFUB) är en ideell förening vars medlemmar har ett starkt intresse för utbildningsfrågor i allmänhet och frågor rörande ungdomsskolan och dess förutsättningar i synnerhet. Inför 2023 prioriteras ansökningar med fokus på kompetensutveckling och läsfrämjande åtgärder rörande barns och ungdomars läsande och läsvanor.

Läs mer här!

UHR program (Universitets och högskolerådet)

Olika program och stöd för att genomföra olika internationella aktiviteter. Som skola eller organisation söks bidragen.

Läs mer här

Ekmanstiftelserna

Ekmanstiftelserna består av sex olika stiftelser som har som ändamål att främja utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning. Ansökningssystemet är öppet för ansökningar under perioden 17 januari till 28 februari 2022. 

Läs mer här

Senast uppdaterad:

Publicerad: