Gå till innehåll

Pedagogiskt pris är en uppmuntran och bekräftelse på vikten av god pedagogik. Tanken är att priset ska ge inspiration och ett ökat fokus på pedagogens betydelse och bidra till en ännu bättre utbildning för våra barn.

hand håller i ett äpple

Bild: Johan Alp/Scandinav Bildbyrå, freepik.com

Du som bor och arbetar i Örebro kommun kan nominera din kandidat/kandidater till Pedagogiskt pris mellan den 1-30 september 2024.

Årets vinnare är Jonas Langell, Shady Kamel Ali, Katrin Ragnarsson och Per Varga.

Skickliga pedagoger och skolledare betyder så mycket!

Skickliga pedagoger och skolledare spelar en avgörande roll för barns utveckling och lärande i förskolan och för hur elever lyckas i skolan. Därför delar Örebro kommun ut Pedagogiskt pris till någon pedagog/skolledare eller grupp av pedagoger som har utmärkt sig i sitt uppdrag och bidragit till ökad måluppfyllelse.

Priset omfattar samtliga kommunala och fristående förskolor och skolor i Örebro och delas ut i fyra kategorier:

Vinnare Pedagogiskt pris 2023

Vinnarna 2023

 • Förskola.
 • Grundskola/anpassad grundskola/fritidshem.
 • Gymnasieskola/anpassad gymnasieskola.
 • Skolledare.

Jury

Juryn består av totalt sex personer:

 • Kommunalråd och rotelansvarig för skola (har utslagsröst).
 • Kommunalråd och rotelansvarig för samhälle och arbetsmarknad.
 • Förvaltningsdirektör, Förskole- och grundskoleförvaltningen.
 • Förvaltningsdirektör, Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen.
 • Verksamhetsutvecklare RUC, Örebro universitet.
 • Områdeschef för Utbildning och arbetsmarknad, Region Örebro län.

Kriterier

De nominerade bedöms av juryn utifrån följande kriterier.

Pedagogerna ska

 • skapa trygghet och arbetsro som ger engagemang och lust att lära
 • utveckla och tänka nytt om arbetssätt och metoder som stöder barns/elevers lärande
 • anpassa undervisningen till varje barns/elevs behov och förutsättningar
 • skapa olika former av samarbeten med barn/elever, kollegor eller annan personal.

Skolledaren ska

 • stärka sina medarbetare genom att synliggöra deras viktiga pedagogiska arbete och ge förutsättningar för pedagogisk utveckling
 • leda och samordna arbetet på förskolan/skolan på ett framgångsrikt sätt
 • skapa goda förutsättningar för varje barn och elevers utveckling
 • jobba framgångsrikt och strukturerat med verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.

Pris

Vinnarna får ett diplom och 10 000 kr att använda till relevant kompetensutveckling kopplat till det fortsatta yrkesutövandet.

Har du frågor om Pedagogiskt pris? Kontakta oss på Pedagog Örebro.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se