Gå till innehåll

Här i Pedagog Örebros kalendarium får ni tips och inspiration när det gäller fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger och skolledare.

Vi kommer fortlöpande att länka till allt från nationella konvent och konferenser till lokala workshops och föreläsningar. Här kommer ni också hitta tips på aktuella elevaktiviteter och andra händelser som är av intresse för alla som arbetar inom skolan i Örebro.

Tycker du att det fattas något i kalendariet? Hör av dig till oss så lägger vi gärna till det!

2023: SeptemberOktoberNovemberDecember
2024: JanuariFebruariMarsAprilMajJuni

September 2023

En snabbtitt på eTwinning med tema nybörjare

När: 28 september klockan 15-15:40
Vad: Vid det här tillfället presenterar vi eTwinning tillsammans med eTwinningambassadören Annie Bergh. Snabbtittarna är för dig som har en halvtimme över att bekanta dig med eller lära dig mer om något kring eTwinning. Det går också bra att föreslå nya teman för oss på eTwinningteamet.
Var: Digitalt
Arrangör: Universitets och högskolerådet
Målgrupp: Lärare på grund- och gymnasieskolan
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmäl dig senast den 26 september

Läs mer och anmäl dig här.

Oktober 2023

Framgångsfaktorer för språkstudier – konferens

När: 5-6 oktober
Vad: Lyssna på forskare, framgångsrika exempel och arbeta fram en plan för den egna verksamhetens språkundervisning. Skolinspektionen visar att många finner det svårt att organisera för språkstudier. Nu kan du som är rektor, tillsammans med dina språklärare, ta chansen att lyssna på framgångsrika exempel och forskare, och arbeta fram en plan för den egna verksamhetens språkundervisning.
Var: Welcome hotel, Barkarby, Stockholm
Arrangör: Skolverket
Målgrupp: Rektor, tillsammans med språklärare.
Kostnad: Skolverket står för konferenskostnader vilket inkluderar föreläsare, logi och mat. Eventuella resor står deltagarna för själva.

Läs mer och anmäl dig här.

RUC: Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk "Elevers och studenters tolkningar och reaktioner på visualiseringar i naturvetenskaplig undervisning"

När: 9 oktober klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträffen leds av Jörgen Stenlund, universitetsadjunkt och doktor i naturvetenskapernas didaktik vid Örebro universitet. Med utgångspunkt från den forskning jag har bedrivit kring elevers och studenters tolkningar av, och reaktioner på, visualiseringar ger jag några exempel på resultat och tänkbara implikationer för undervisning inom naturvetenskapliga ämnen. Forskningen har främst handlat om tolkningar av olika typer av visualiseringar från statiskt tvådimensionella bilder till animationer och immersiva användargränssnitt med stora möjligheter till interaktivitet. I en av studierna har jag också fokuserat på så kallade epistemiska känslomässiga reaktioner, det vill säga känslor som kan förknippas med lärande. Det ämnesmässiga sammanhanget har varit de väldiga tidsrymder som evolutionen omfattar och som jag kallar djup evolutionär tid vilket har visat sig vara problematiskt att kommunicera i undervisning. Under nätverksträffen kommer också utnyttjande av visualiseringar som stöd i naturvetenskaplig undervisning rent generellt att diskuteras.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till dig som arbetar som lärare i naturvetenskapliga ämnen samt skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här.

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga – konferens

När: 10 oktober
Vad: Ta del av den inspiration, kunskap och erfarenhet som vi har samlat under de fem år som insatsen Tidiga och samordnade insatser för barn och unga, TSI, har pågått. Konferensen handlar om hur man riggar det förebyggande och samordnade arbetet så att det blir långsiktigt och fungerande, och om vilka fallgropar som finns.

Lyssna till intressanta föreläsare och ta del av konkreta och lärande exempel på hur samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård kan göra verklig skillnad för barn och unga.
Var: Clarion Hotel Sign i Stockholm. Det går även bra att delta digitalt.
Arrangör: Skolverket
Målgrupp: Konferensen vänder sig till dig som är beslutsfattare eller yrkesverksam i skola, socialtjänst eller hälso- och sjukvård
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Antalet fysiska platser är begränsat så se till att boka din plats i god tid.

Läs mer och anmäl dig här.

RUC: Språk- och litteraturdidaktiskt nätverk - samverkansseminarium

När: 11 oktober klockan 15:15-17
Vad: Forskargruppen Undervisning, lärande, humaniora presenterar sig och den forskning som bedrivs inom gruppen. Forskarna berättar om sin forskning och det ges goda möjligheter till informella samtal över en kopp kaffe. Syftet är att verksamma språklärare får en bild över den forskning som bedrivs inom forskargruppen och det ges möjlighet att knyta kontakter, både på kort och lång sikt, genom ett väletablerat samarbete med RUC.

Nätverksträffen leds av Karl Ågerup, universitetslektor i litteraturvetenskap vid Örebro universitet.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till dig som arbetar som lärare och skolledare och har intresse för språkdidaktiska frågor.
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här.

Webbinarium: En snabbtitt på eTwinning med tema Förskola

När: 11 oktober klockan 16-16:40
Vad: Vi presenterar vi eTwinning med tema Förskola tillsammans med eTwinningambassadörerna och förskollärararna Karin Ceder och Anna-Carin Fasting.
Snabbtittarna är för dig som har en halvtimme över att bekanta dig med eller lära dig mer om något kring eTwinning. Det går också bra att föreslå nya teman för oss på eTwinningteamet.
Var: Digitalt
Arrangör: Universitets och högskolerådet
Målgrupp: Verksamma i förskolan
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmäl dig senast den 9 oktober.

Läs mer och anmäl dig här.

Narkotikafri Skola: Medicinsk cannabis och CBD – Ny trend, vad är det och vad säger lagen?

När: Måndag 16 oktober kl. 14.30 - 16.00
Vad: Föreläsning med Sara Heine, journalist med inriktning på ANDT-frågor och verksam inom Narkotikapolitiskt center. Intresset för medicinsk cannabis och CBD-produkter ökar. I sociala medier diskuteras och spekuleras kring dess effekter. Men vad är medicinsk cannabis och vad är CBD? Vad säger forskningen om dess effekter? Vad säger lagen? Föreläsningen fokuserar på produktutveckling och marknadsföring till unga och drar paralleller till tobak/vejping/vitt snus.
Var: Online (Microsoft Teams Meeting)
Arrangör: Narkotikafri Skola, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS)
Målgrupp: Skolledning, elevhälsa och annan skolpersonal
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Webbinariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsade.

Läs mer och anmäl dig här.

RUC: Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk"Varför norm-kritik? Provotyper och prototyper i SO-undervisning"

När: 17 oktober klockan 15:15-17
Vad: Under denna föreläsning och workshop berättar Tobias Axelsson om sin forskning om normkritisk pedagogik. Just nu forskar Tobias om varför just norm-begreppet fått sådan betydande plats i utbildning och undervisning. Tobias är universitetslektor i samhällskunskap vid Örebro universitet och har sin bakgrund i genusvetenskap. Under föreläsningen behandlas hur normkritiska perspektiv på utbildning vuxit fram, tillämpats och kritiserats i 2000-talets Sverige. Exempel från grundskola och gymnasieskola tas upp.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till dig som arbetar som lärare i samhällsvetenskapliga ämnen samt skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här.

Alla ska med - Att inkludera barn i behov av särskilt stöd

När: 18 oktober klockan 8.30-12
Vad: Välkommen till en digital förmiddag där vi har fokus på språk- och läsfrämjande insatser för barn i behov av särskilt stöd. Begrepp, bemötande och kommunikation - vad är viktigt att tänka på för att nå alla barn?

Föreläsare

  • Anna Nordström, legitimerad logoped och biblioteksutvecklare
  • Anna Pella, författare, journalist och funkismamma
  • Matilda Ruta, bilderboksförfattare och illustratör
  • Ida Blomqvist, kulturpedagog

Var: Digitalt via Zoom
Arrangör: Kulturavdelningarna i Region Västmanland, Region Värmland, Region Östergötland och Region Örebro län.
Målgrupp: Personal på bibliotek, barnhälsovård, logopedi, öppen förskola, familjecentral, förskola med flera
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Sista anmälan 11 oktober. Först till kvarn!

Läs mer här och anmäl dig här. Pdf, 483.4 kB.

Narkotikafri Skola: Legalisering av cannabis – från USA och Kanada till Europa, Sverige och klassrummet

När: Torsdag 26 oktober kl. 14.30 - 16.00
Vad: Föreläsning med Staffan Hübinette, lärare och författare (bland annat till rapporterna Legalisering och kommersialisering av cannabis – Lärdomar från USA, Kanadas och Uruguay och Cannabisindustrins strategier och metoder – Från USA och Kanada till Europa och Sverige. Sedan Colorado och Washington som första delstater i USA legaliserade cannabis 2012 har 23 delstater, Uruguay och Kanada legaliserat. Nu har legalisering kommit till Europa där Malta, Luxemburg, Nederländerna, Schweiz och Tyskland tagit olika steg mot legalisering. En cannabisindustri har växt fram. Debatten i Sverige har blivit intensivare. Tre av de politiska ungdomsförbunden vill legalisera cannabis, ungdomar är nyfikna och följer debatten. Frågan kommer upp i klassrummet. Vad är legalisering och vilka olika modeller finns? Vad händer i Europa och hur arbetar cannabisindustrin? Vilka är argumenten och vad vet vi om effekterna av legalisering? Hur kan jag som lärare ta upp detta i undervisningen och var hittar jag informationen?
Var: Online (Microsoft Teams Meeting)
Arrangör: Narkotikafri Skola, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS)
Målgrupp: Skolledning, elevhälsa och annan skolpersonal
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Webbinariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsade.

Läs mer och anmäl dig här.

Utveckla barns och elevers språk -, läs- och skrivutveckling - webbinarium

När: 30/10 kl. 14.30-16.00 (för förskolan). 31/10 kl. 9.00-10.30 (för förskoleklassen och lågstadiet).
Vad: Delta på vårt webbinarium och få inspiration om hur du kan arbeta med barns och elevers tidiga språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan samt förskoleklassen och lågstadiet. Vi berättar också om hur du och dina kollegor kan utveckla detta arbete i ett kollegialt lärande genom Läslyftet.
Var: Webbinarium.
Arrangör: Skolverket
Målgrupp: Målgruppen är förskollärare i förskolan, förskollärare och lärare i förskoleklassen och lågstadiet samt skolbibliotekarier. Även rektorer är välkomna att delta.
Kostnad: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här.

Konferensen EMIL - en mötesplats för internationellt lärande

När: 30 oktober
Vad: Välkommen till årets EMIL-konferens, en dag för utbildning och inspiration för dig som är intresserad av internationalisering. Årets tema är undervisningsskicklighet. Hur kan internationella utbyten och fortbildning utomlands bidra till att stärka lärares och skolledares kompetens?
Var: Clarion Hotel Skanstull, Stockholm
Arrangör: UHR och Skolverket
Målgrupp: Pedagoger, skolledare och andra verksamma inom förskola, grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande. Konferensen är kostnadsfri, men en no-showavgift på 500 kr faktureras vid utebliven avbokning.

Läs mer och anmäl dig här.

November 2023

Konferensen Lärkraft

När: 1 november
Vad: Årets kompetensutvecklingsdag för lärare. För femte året i rad bjuds Sveriges lärare till en kostnadsfri kompetensutvecklingsdag. Här får du möta högintressanta föreläsare som delar med sig av erfarenheter och praktiska råd kring undervisning, pedagogik och lärande. Lyssna till bland andra Linnea Lindquist, Karin Boberg & Anna Sterlinger Ahlring och Helena Wallberg.
Var: Stockholmsmässan, Älvsjö
Arrangör: Gothia kompetens
Målgrupp: Lärare i grundskolan och gymnasiet.
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Konferensen är kostnadsfri för dig som arbetar i skolan. Vid utebliven avbokning förbehåller vi oss rätten att debitera en no-show-avgift på 300 kr exkl. moms. Du kan kostnadsfritt avboka din plats fram till 30 dagar innan konferensen.

Läs mer och anmäl dig här.

Narkotikafri Skola: Tidigt upptäck och tidiga insatser – om skolan och samverkan

När: Måndag 6 november kl. 14.30 - 16.00
Vad: Föreläsning med Sara Heine, journalist med inriktning på ANDT-frågor och verksam inom Narkotikapolitiskt center (författare till rapporten Att förebygga narkotikaproblem – Tidig upptäckt, tidiga insatser). Om betydelsen av tidig upptäckt och tidiga insatser är alla ense. Likaså att skolan är en viktig arena för förebyggande och tidiga insatser men också samverkan med socialtjänst och polis. Men hur detta fungerar i praktiken kan vara olika. Några kommuner har visat vägen och haft följeforskning som gett viktig kunskap. Vad kan vi lära av dem och vilka resultat går att nå?
Var: Online (Microsoft Teams Meeting)
Arrangör: Narkotikafri Skola, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS)
Målgrupp: Skolledning, elevhälsa och annan skolpersonal
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Webbinariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsade.

Läs mer och anmäl dig här.

RUC: Skolledarnätverket "Nya modeller för utveckling av skolans samverkan med vårdnadshavare"

När: 7 november klockan 12-16
Vad: Nätverksträffen leds av Oliver St john, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare, men hur kan skolan skapa ett tillitsfullt och motiverande samarbete med vårdnadshavare? Frågan är viktig utifrån forskning som påvisar en stark relation mellan vårdnadshavares engagemang i sina barns skolgång och barnens trygghet, utveckling och prestation i skola.

Vi får del av hur två skolor arbetar för att stärka samarbetet med vårdnadshavare genom nya samverkansformer som inkluderar vårdnadshavare utifrån deras förutsättningar. Ett samarbete mellan skolorna och Örebro universitet har lett till ett nystartat praktiknära forskningsprojekt som motiveras av ett behov för mer kunskap om hur skolpersonal och vårdnadshavare kan stödja och komplettera varandra – för elevernas bästa.

Projektet syftar till att bidra med kunskap om hur skolornas två samverkansmodeller, familjestödjare och nätverk för vårdnadshavare, används för att skapa gynnsamma förutsättningar för elevens utveckling och lärande i skolan. Projektet undersöker också vilka effekter samverkansmodellerna har för skolans och vårdnadshavares förutsättningar att bygga tillitsfulla relationer sinsemellan och hur modellerna kan vidareutvecklas. Dessutom är syftet att sprida forskningsproducerad kunskap till andra skolor.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till rektorer
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på lunch och eftermiddagskaffe.

Läs mer och anmäl dig här.

RUC: Specialpedagogiskt nätverk "Barns rättigheter i utbildning och specialpedagogik"

När: 9 november klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträffen leds av Helena Yourston, doktorand med inriktning barns mänskliga rättigheter och specialpedagogik vid Örebro universitet. Presentationen kommer att baseras på Helenas avhandlingsprojekt som undersöker lärarens roll i att utbilda barn som har intellektuell funktionsnedsättning om deras rättigheter.

Helena kommer att presentera sin pågående forskning som handlar om undervisning för barns mänskliga rättigheter. Att lära barn om mänskliga rättigheter är ett viktigt steg mot att stärka mänskliga rättigheter internationellt. Förskolor och skolor anses vara viktiga platser för barn för att kunna utveckla förståelser, attityder och beteenden gällande mänskliga rättigheter. Dock finns det väldigt lite forskning om hur undervisning för barns mänskliga rättigheter går till gällande barn med intellektuell funktionsnedsättning.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till all personal som arbetar med specialpedagogiska frågor i förskola, skola, eftergymnasial utbildning och högre utbildning.
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här.

Språklärargalan

När: 16 november, klockan 9-16
Vad: Lyssna på spännande föreläsningar om att utveckla viljan och lusten att lära sig och uttrycka sig på olika språk, delta i språkdidaktiska rundabordssamtal med nya och bekanta språklärarkollegor och ta del av och inspireras av språkutvecklande projekt som tilldelas Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk.
Var: Digitalt
Arrangör: Skolverket
Målgrupp: Språklärare inom alla skolformer och nivåer, förutom svenska som förstaspråk.
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Mer info kommer vid anmälan, länk skickas ut senare.

Läs mer och anmäl dig här.

Narkotikafri Skola: Frivilliga, slumpmässiga drogtester – får vi och hur gör vi?

När: Torsdag 16 november kl. 14.30 - 16.00
Vad: Föreläsning med Staffan Hübinette, författare till boken Vägar till en narkotikafri skola och rådgivare för Narkotikafri Skola. Staffan har varit med från början och introducerat slumpvis drogtestning i gymnasieskolan och tillsammans med skolor som gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby och Klippans gymnasieskola utvecklat den modell som idag blivit standard. Ett 60-tal gymnasieskolor har idag infört en drogpolicy med frivilliga slumpvisa och oövervakade drogtester. Med detta följer många frågor. Vad säger lagen? Vilket är syftet? Vad säger forskningen? Hur kan drogtestningen praktiskt organiseras och genomföras? Hur omfattande behöver den vara? Vem utför testningen? Hur ska frivilligheten säkerställas? Vilka är erfarenheterna och vad tycker elever och vårdnadshavare?
Var: Online (Microsoft Teams Meeting)
Arrangör: Narkotikafri Skola, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS)
Målgrupp: Skolledning, elevhälsa och annan skolpersonal
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Webbinariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsade.

Läs mer och anmäl dig här.

Internetdagarna

När: 20-21 november
Vad: Internetdagarna är Sveriges viktigaste event för kunskap om internet och digitaliseringens påverkan på individ och samhälle.

  • Upptäck nya trender och få senaste kunskapen.
  • Få viktiga verktyg för att utveckla din digitala kompetens.
  • Bli inspirerad av kända talare.
  • Pausaktiviteter och kunskapsdelning med engagerade medbesökare.

Var: Online
Arrangör: Internetstiftelsen
Målgrupp: Nätverket vänder sig till dig som arbetar i regionens förskolor 
Kostnad: 2 000 kr exkl. moms. Biljetten gäller allt innehåll, både måndagen och tisdagen.
Övrigt: Biljettsläpp den 5 november. Anmäl intresse på hemsidan och få 20% rabatt

Läs mer och anmäl dig här..

RUC: Musikdidaktiskt nätverk "Digitala verktyg i musikundervisningen"

När: 21 november klockan 15:15-17
Vad: En nätverksträff kring användningen av digitala verktyg i ämnet Musik i grundskolan - möjligheter och utmaningar. Tillsammans med Per Abelson, musiklärare på Västra Engelbrektsskolan i Örebro kommun och adjungerad adjunkt vid Musikhögskolan Örebro universitet, diskuterar vi olika digitala verktyg och hur vi använder dem.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till musiklärare i grundskolan samt skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här.

Förebyggandedagen

När: 22 november
Vad: Utbildningsdag där du som jobbar med barn, unga och föräldrar får ta del av angelägna före­läsningar. Årets tema kretsar kring kulturer, familjen, samhället och gängkriminalitet – med ordens betydelse och förståelse som röd tråd. Hur förstår vi varandra?

Du får bland annat lyssna till föreläsarna Evin Cetin och Per Brinkemo, samt lokala aktörer och verksamheter.

Evin Cetin är jurist och entreprenör som länge har arbetat med ungdomar, skolor och myndigheter för att förebygga och motverka kriminalitet. Per Brinkemo har som journalist och författare på nära håll undersökt hur det är att komma som flykting till Sverige. Vad det betyder att åka från ett land där klansamhället regerar till Sverige där människor sedan länge litar på välfärdssamhället.
Var: Lokal meddelas senare
Arrangör: Förebyggande enheten IFO, Örebro kommun
Målgrupp: Du som jobbar med barn, unga och föräldrar.
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Program och anmälan kommer under september.

RUC: Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk "Några exempel ur miljöforensik"

När: 23 november klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträffen leds av Anna Kärrman, docent i miljökemi vid Människa-Teknik-Miljö (MTM) Forskningscentrum Örebro universitet. Miljöforensik är ett relativt nytt forskningsområde som har sitt ursprung i de miljöproblem som upptäcktes på 1950/1960-talet. Miljön är komplex, och inom området studeras miljögifters förekomst, källor, fördelning, omvandling och effekter. Johan Rockström (2009) har identifierat nio processer som han föreslår är grund för planetens stabilitet och motståndskraft, med gränser som definierar var den säkra zonen finns där mänskligheten inte orsakar oacceptabla effekter på planeten. Processen ”novel entities” handlar om föroreningar, dvs kemikalier, material och organismer som hamnar på ställen där de inte hör hemma eller uppnår en högre koncentration på grund av mänsklig aktivitet. Den säkra gränsen för kemiska föroreningar kan redan vara vida överskriden. Det finns en stor efterfrågan på kemikalier, inte minst för att lösa tekniska frågor och utmaningar relaterade till hållbar utveckling. Det innebär att riskbedömning och spårning av kemikalier blir allt viktigare.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till dig som arbetar som lärare i naturvetenskapliga ämnen samt skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här.

Narkotikafri Skola: Narkotikasökhund – vad säger lagen och vad ska skolan tänka på?

När: Torsdag 23 november kl. 14.30 - 16.00
Vad: Föreläsning med Staffan Hübinette och Maria Delin. Maria har en bakgrund inom Tullverket och bedriver idag egen sökhundsverksamhet. Hon är också initiativtagare till BOSH, Branschorganisationen för sökhundar som lanseras senare i höst, vars syfte är att säkerställa en hög kvalitetsstandard. Narkotikafri Skola har nu tillsammans med BOSH utarbetat en vägledning för skolans värld. Skolor efterfrågar allt oftare narkotikasök med hund som en insats i det förebyggande arbetet. Polisen har begränsade resurser och allt fler privata aktörer erbjuder idag tjänsten. Men vilken lagstiftning och vilket regelverk gäller för privata narkotikasökhundar i skolmiljö? Hur fungerar och genomförs hundsöken? Vad ska skolan tänka på vid anlitande av privata aktörer?
Var: Online (Microsoft Teams Meeting)
Arrangör: Narkotikafri Skola, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS)
Målgrupp: Skolledning, elevhälsa och annan skolpersonal
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Webbinariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsade.

Läs mer och anmäl dig här.

RUC: Matematikdidaktiskt nätverk "Aktiviteter för övergången från stegvisa instruktioner till programmering i en datormiljö"

När: 27 november klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträffen leds av Andreas Eckert, universitetslektor i matematikdidaktik vid Örebro universitet.

Stegvisa instruktioner, algoritmiskt tänkande och datalogiskt tänkande har skapat både möjligheter och utmaningar i matematikundervisningen i och med de senaste revideringarna av styrdokumenten. Elever ska lära sig att skapa och följa stegvisa instruktioner för att förstå hur dator-kod fungerar samt lära sig de mest grundläggande begreppen inom programmering som används inom olika programmeringsmiljöer.

Under nätverksträffen diskuterar vi aktuell forskning på området med fokus på elever och undervisning i åk F-6 samt testar några exempel som kan användas i övergången mellan de stegvisa instruktioner som ofta sker utanför en digital miljö till de grundläggande programmeringsbegreppen i den digitala miljön.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till dig som arbetar som lärare i matematik samt skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här.

Narkotikafri Skola: Certifiering för en drogfriskola – varför och hur?

När: Torsdag 30 november kl. 14.30 - 16.00
Vad: Föreläsning med Staffan Hübinette och Tove Karlsson. Tove har tidigare arbetat som skolsköterska med erfarenhet av att genomföra certifiering. Skolans förebyggande arbete består av olika delar och finns beskrivet i skolans drogpolicy och handlingsplan. I ett första steg kan skolan behöva se över och revidera sina policydokument och ”stresstesta” den praktiska tillämpningen så att den fungerar som det är tänkt. Idag finns också en certifieringsstandard för en Drogfri skola (RS 2360). Certifiering är ett ledningssystem och stöd för skolans ledning och hela skolans personal. Syftet är att utveckla till ett systematiskt förebyggande arbete.
Var: Online (Microsoft Teams Meeting)
Arrangör: Narkotikafri Skola, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS)
Målgrupp: Skolledning och elevhälsa
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Webbinariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsade.

Läs mer och anmäl dig här.

December 2023

RUC: Regional skolledarkonferens

När: 6 december klockan 8.15-16.30
Vad: Välkommen till årets upplaga av Regional skolledarkonferens, där vi har fokus på hur samverkan mellan verksamhet och forskning kan bidra till det kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbetet.

Programmet innehåller föreläsningar och tid för reflektion, både individuell och gemensam, som syftar till att ge oss verktyg för att omsätta dagens innehåll till nytta för den egna verksamheten.
Var: Örebro universitet
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Rektor i förskola och skola, verksamhetschef, skolchef, förvaltningsövergripande utvecklingsledare, skolpolitiker, kommunchef och forskare med intresse för skolutveckling.
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan till konferensen öppnar i augusti

Läs mer här.

RUC: Idrottsdidaktiskt nätverk "Kroppsövningsmodellen i Idrott och hälsa: hur idrottslärare kan arbeta med en pedagogisk modell"

När: 11 december klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträffen leds av Robin Lindgren Fjellner, doktorand i idrottsvetenskap vid Örebro universitet. Utifrån ett pågående forskningsprojekt behandlas frågor som: Vad är skillnaden mellan elev och lärarcentrerad undervisning? Vad är en pedagogisk modell? Hur kan idrottslärare arbeta med pedagogiska modeller? Vilka konkreta hinder och möjligheter har lärare identifierat i användandet av en pedagogisk modell (dvs kroppsövningsmodellen)?
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till dig som är idrottslärare eller skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här.

RUC: Förskoledidaktiskt nätverk "Adekvat digital kompetens på vetenskaplig grund"

När: 14 december klockan 16:15-18
Vad: Docent Susanne Kjällander är föreståndare för förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet och har forskat om digitala verktyg i förskola och skola i drygt 15 år. Hon har varit delaktig i att ta fram de nya styrdokumenten samt skrivit många böcker om digitalisering på vetenskaplig grund. Hon är grundare av ”Nationella forskarnavet digitalisering i förskolan” samt sitter i den vetenskapliga tidskriften ”Designs for Learnings” redaktion.

Barn lever i en digital värld. Där finns möjligheter till lek, utforskande och lärande men det finns också många nya utmaningar – för barn såväl som för pedagoger. Förskolan ska ge barnen en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen och den ska grundlägga barns kritiska och ansvarsfulla förhållningssätt. Den här föreläsningen illustrerar hur förskollärare didaktiskt kan designa för lärande med digitala verktyg. Begrepp som ”förändringsdigitaliseringsledarskap”, ”adaptiva spel”, ”app-gap”, ”meningserbjudande”, ”transduktionskedja”, ”digital literacy” och ”datalogiskt tänkande” i det ”vidgade digitala gränssnittet” diskuteras. I presentationen delar Kjällander, med många illustrativa empiriska exempel, med sig av sin forskning och hon presenterar några rykande färska forskningsresultat om bland annat demokrati och hybrid lek.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till dig som arbetar i regionens förskolor 
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här.

Januari 2024

FEbruari 2024

Örebro universitet: "Rörelse för hälsa - i både kroppen och mentalt

När: 15 februari klockan 9.15-10.00 och 10.30-11.15
Vad: Föreläsning med Anna Duberg, fysioterapeut och forskare. Många vet att man orkar mer och mår bättre i kroppen om man rör på sig. Men visste du att rörelse också får oss att må bättre inombords? Stress och oro minskar, och man känner sig gladare och piggare. Under föreläsningen ska vi prata om varför det kan vara så, och också om vad vi lärde oss i ett forskningsprojekt om dans för psykisk hälsa. Fundera gärna över vilken fysisk aktivitet som får dig att känna rörelseglädje!
Var: Aula Nova, Örebro universitet
Arrangör: Örebro universitet
Målgrupp: Elever i årskurs 6
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Max 300 elever/tillfälle. Anmälan öppnar i december 2023.

Läs mer här!

mars 2024

MATEMATIKBIENNALEN 2024

När: 21-22 mars
Vad: Örebro universitet har utsetts till arrangör och värd för en av Sveriges största mötesplatser för oss med intresse för matematikundervisning och matematikdidaktik - Matematikbiennalen 2024. Temat för Matematikbiennalen 2024 är Tillsammans kan vi mer! Kollegialt, kollaborativt, kooperativt lärande. I en tid när samverkan är en viktig del av arbetet som lärare, av lärandet för våra elever och för forskare föreställer vi oss att ni har massor av intressanta erfarenheter och kunskaper som passar in på temat. Tillsammans kan till exempel syfta på kollegor emellan, elever emellan, lärare och elever tillsammans eller lärare och forskare i samverkan. Vi välkomnar bidrag i form av föreläsningar, workshops och idéutställningar med relevans för dagens eller morgondagens matematik och matematikundervisning.
Var: Örebro universitet
Arrangör: Örebro universitet
Målgrupp: Lärare i matematik, skolledare
Kostnad: Avgifterna publiceras i samband med att anmälan öppnar.
Anmälan är bindande men går att överlåta.
Övrigt: Anmälan kommer öppna här under oktober/november 2023

Läs mer här!

April 2024

maj 2024

juni 2024

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se