Om unga som dras in i kriminella gäng – nytt utbildningsmaterial

Nu finns ett nytt utbildningsmaterial från Polisen om barn och unga som dras in i kriminella gäng. Materialet riktar sig till elever från mellanstadiet och uppåt.

Allt fler och yngre barn och ungdomar rekryteras för att utföra brottsliga handlingar kopplat till gängkriminella miljöer. Ibland rör sig personer med koppling till gängkriminalitet till och med runt skolor för att fånga upp och locka in ungdomar i kriminell verksamhet. Den utvecklingen måste stoppas i alla sammanhang där barn finns, i skolan, hemmet och på fritiden.

Utbildningsmaterialet tar upp den aktuella frågan om barn och unga som dras in i kriminella gäng. Materialet syftar till att möjliggöra dialog och öka kunskapen om hur rekryteringen går till, vad det kan leda till och hur man kan söka hjälp. Genom berättelser av två anhöriga och en avhoppare ges en verklig och känslostark bild av gängkriminalitetens konsekvenser, vilket är en annan bild än vad de kriminella gängen försöker locka med.

Materialet riktar sig till elever från mellanstadiet och uppåt och består av tre korta filmer samt frågor för reflektion och samtal.

Senast uppdaterad:

Publicerad: