Nätbaserad kurs: Att höja skolans elevhälsokompetens

SPSM erbjuder en nätbaserad kurs: Att höja skolans elevhälsokompetens - ett processarbete för likvärdig utbildning. Kursen vänder sig till rektor och elevhälsa som tvärprofessionellt team.

Kursen är processinriktad och bygger på aktivt deltagande under ett helt läsår. Upplägget erbjuder en struktur för analys och ett gemensamt lärande samt ett erfarenhetsutbyte deltagande skolor emellan.

Målgruppen är rektorer och elevhälsan på skolorna - kursen genomför man tillsammans som ett team.

Kursens innehåll utgår från elevhälsans uppdrag att främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Uppdraget får konsekvenser dels för elevhälsans arbete dels för hela skolans arbetssätt och organisation.

Det rekommenderas cirka en till två timmar i veckan till självstudier, gemensamma arbetsuppgifter och erfarenhetsutbyte. Självstudierna och erfarenhetsutbytet är flexibelt i tid och rum och utgår från den nätbaserade utbildningsmiljön.

Kursperiod: 1 september 2022 - 16 juni 2023

Rektor gör intressenmälan senast den 15/4!

Senast uppdaterad:

Publicerad: