Dokumentärer på Netflix som du kan visa i klassrummet

Netflix har många välgjorda dokumentärer och vissa av de som Netflix producerat själva är tillåtna att visa i skolan. De kan vara lite svåra att söka sig fram till, så här är en lista som är sammanställd den 16 februari 2022.

Om du vill söka efter nyare filmer som inte finns med i listan här nedanför kan du gå till media.netflix.com och söka med ordet ”screenings”. Då får du någorlunda bra träffar och sedan behöver du kontrollera att filmen du önskar visa är tillåten. De filmer som är tillåtna har följande text angiven i informationen för filmen: ”BEVILJANDE AV BEHÖRIGHET FÖR VISNINGAR I UTBILDNINGSSYFTE (GRANT OF PERMISSION FOR EDUCATIONAL SCREENINGS)”.

Ett abonnemang på Netflix behövs för att kunna visa filmerna. Det här är de filmer som just nu är tillåtna för engångsvisningar i utbildningssyfte:

Avtal kan förändras – kontrollera därför alltid att den titel som du planerar att använda alltjämt är tillåten att visa i utbildningssyfte.

Tack till Tabitha Ochtera MLIS, Serials & Media Librarian, som ställt samman en nästan komplett lista vi kunde utgå från och gjort den tillgänglig med Creative Commons-licensen CC – Attribution.

Senast uppdaterad:

Publicerad: