Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Skicka vidare!

Här uppmärksammar vi regelbundet en av våra kollegor! Enligt det klassiska skicka-vidare-konceptet, kommer varje pedagog som intervjuas ställa frågor till en kollega, någonstans i kommunen. Frågorna vidarebefordras av oss och sidan fylls efterhand av en mängd pedagogporträtt. Bara att vara på tå – nästa gång kan det vara din tur att skicka vidare!

Pratbubbla med texten Hallå kollega!
Jimmy-Pettersson förskollärare-på-Mariebergsskolan

Jimmy Pettersson

Jimmy Pettersson

Förskollärare på Mariebergsskolan

– Du ansvarar för rastaktiviteter på Mariebergsskolan. Vad var det som gjorde att du såg ett utvecklingsbehov inom detta?
– Vad har varit fokus i utvecklingsarbetet? Hur har det gått?
– Vilka fördelar har detta arbete gett?

Elisabeth-Sneitz-på-Lillåns-skola 7-9

Elisabeth Sneitz

Elisabeth Sneitz

Lärare på Lillåns skola 7-9

– Hur gör du och dina kollegor på Lillåns skola för att årskurs 7-eleverna ska känna sig trygga på er skola när de börjar högstadiet?
– Hur gör du för att skapa läsintresse hos eleverna?
– Vilken är din favorit bland de skönlitterära böcker som ni arbetar med på högstadiet? Hur kommer det sig att det är just den?

Anne-Hallberg-på-Västra-Engelbrektsskolan

Anne Hallberg

Anne Hallberg

Förstelärare på Västra Engelbrektsskolan

– Berätta hur du och dina kollegor arbetar med och utvecklar svenska som andraspråksundervisningen.
– Finns det något särskilt i svenska som andraspråksundervisningen som du känner att du kan dra nytta av när du undervisar elever i engelska?
– Berätta om en av de största utmaningarna du stått inför i ditt arbete som lärare. Har du några vägledande råd till en lärare som skulle kunna ställas inför samma situation?

Veronica-Österdahl-lärare-på-Navets-skola

Veronica Österdahl

Veronica Österdahl

Lärare på Navets skola

– Hur gör du för att få eleverna att våga prata inför klassen/gruppen?
– Vilka är dina strategier för att fortsätta utvecklas i läraryrket?
– När är du som mest nöjd med dig själv som lärare?

Edvin-Svensson-på-Engelbrektsskolan

Edvin Svensson

Edvin Svensson

Förstelärare på Engelbrektsskolan

– Vilket är ditt bästa lektionstips?
– Vilka är dina favoritstunder i en klass?
– VAR gillar du främst att undervisa?

Mattias-Drejby-på-Kretsloppslandet

Mattias Drejby

Mattias Drejby

Teknik- och miljöpedagog på Kretsloppslandet

– Vad var det som lockade dig att börja jobba på Kretsloppslandet?
– Vad händer på Kretsloppslandet just nu?
– Vad är roligast med att jobba som teknik- och miljöpedagog?

Berit-Hellström-lärare-på-Sveaskolan

Marie Brännström

Berit Hellström

Lärare på Sveaskolan

– Hur ser du på samarbetet mellan fritidspedagoger och lärare?
– Hur ser du på att man som lärare undervisar i varandras klasser?
– Hur tycker du skola och fritids lyfter varandra och på vilket sätt?
Marie-Brännström-lärare-på-Eklundaskolan

Marie Brännström

Marie Brännström

Lärare på Stureskolan

– Hur jobbar du för att skapa trygghet i den barngrupp du är mentor för?
– Har du några bra tips på hur man väcker barns nyfikenhet och lust att lära?
– Hur jobbar du med läs- och skrivinlärning?

Josefina-Jonsson-Lundh-lärare-på-Eklundaskolan

Josefina Jonsson Lundh

Josefina Jonsson Lundh

Lärare på Eklundaskolan

– Vilka fördelar tycker du att det är att arbeta med Smartboard i verksamheten?
– Vilka är dina tips på hur man organiserar för en god lärande miljö?
– Hur skapar du nyfikenhet och engagemang hos eleverna?
Jessica Waineby-förstelärare-på-Sörbyängsskolan

Jessica Waineby

Förstelärare på Sörbyängsskolan

– Hur påverkar digitala verktyg ditt sätt att undervisa?
– Nämn några digitala verktyg som du inte vill vara utan och förklara varför.
– Har du något tips till den som tycker att digitalisering i klassrummet är svårt?

Alfredo-Herrera-lärare-på-Navets-skola

Alfredo Herrera

Lärare på Navets skola

– Hur arbetar du med elever som tycker att de muntliga delarna, att tala spanska eller engelska inför andra, är svåra?
– Hur använder du digitala verktyg i din undervisning?
– Hur arbetar du med relationsbyggande till elever? Det kan ju vara extra utmanande för dig som träffar vissa elevgrupper endast ett pass i veckan.

Marie-Åhrling-Nykvist-specialpedagog-på-Änglandaskolan

Marie Åhrling-Nykvist

Specialpedagog på Änglandaskolan

– Vad har utvecklat dig som lärare genom åren?
– Änglandaskolan är lite speciellt byggd och organiserad. Kan du berätta lite om det?
– Hur tänker du att elevhälsans professioner kan bli en integrerad del i arbetet med att stödja eleverna kunskapsutveckling?

Nina-Henriksson-lärare-på-Eklundaskolan

Nina Henriksson

Lärare på Eklundaskolan

– Hur gör du för att få till ett bra klassrumsklimat?
– Du som är en erfaren pedagog, vad tycker du är viktigt att tänka på som nyutbildad lärare? Har du några tips och idéer?
– Hur vill du fortsätta att utvecklas som lärare?
Bild på Anna-Lena Anhammer, förstelärare på Norrbyskolan

Anna-Lena Anhammer

Förstelärare på Norrbyskolan

– Vad inspirerar dig i läraryrket?
– I ert kollegiala utvecklingsarbete på Norrbyskolan har ni arbetat med kooperativt lärande under en längre tid. Vilka effekter har du sett hos elevernas kunskapsutveckling och vad har det gett dig som pedagog?
– Hur ser det fortsatta utvecklingsarbetet ut på skolan? Vad fokuserar ni på läsåret 2020/2021?

Bild på Lydia Kreij, förstelärare på Engelbreksskolan

Lydia Kreij

Förstelärare på Engelbrektsskolan

– Berätta om något som du just nu utvecklar i ditt arbete med dina elever.
– Kan du berätta om något som du som lärare gör för att alla dina elever ska känna att de lyckas i skolan?
– Dela med dig av ett gyllene ögonblick ur din vardag.

Bild på Malin-Nilsson, Centralt-skolstöd

Malin Nilsson

Specialpedagog på Lotsen, Centralt skolstöd

– Du är specialpedagog på Centralt skolstöd. Berätta om vad du arbetar med!
– Vad är det som inspirerar dig i det pedagogiska arbetet?
– Berätta om ett fint pedagogiskt ögonblick, ett ”golden moment” som du upplevt.

Andreas Boman Frank

Förstelärare på Adolfsbergsskolans specialenhet 1-9

– Du jobbar ju i särskild undervisningsgrupp med elever som har speciella behov. Hur trivs du med det?
–Vissa elever har svårt att hitta sin inre motivation. Hur gör du för att de eleverna ska hitta motivation att vilja lära och hur får du dem att tycka att skolarbetet känns meningsfullt?
–När är det som roligast att vara lärare?

Lilian Nehmé

Biträdande rektor på Adolfsbergsskolan 7-9

– Professionellt: Upplever du svårighet med att den juridik du måste hålla dig till som skolledare krockar med pedagogiken? (Svårigheten med att Göra gott inte alltid är överensstämmande med att Göra rätt?)
– Personligt: Min bild av dig är att du i din lärarutövning är väldigt relationell. Kan du berätta mer om det?
– Privat: Du har tre barn, en man som reser mycket samt en stor släkt. Vilka är dina bästa tips för att få ihop livspusslet som skolledare/lärare i kombination med familjeliv?

Ingrid Eisengarten

Lärare på Grillska Gymnasiet

– Då du jobbar på en gymnasieskola som snabbt fick växla om till distansundervisning, hur löste ni det?
– Vilka utmaningar har ni stött på hos eleverna? Hos er pedagoger? Men också, vad har varit positivt med den här omställningen?
– Du har varit lärare på mellan-hög och gymnasieskolan. Vad ser du för likheter, utmaningar och behov på de olika stadierna?

Madelene Forsmark

Lärare på Gumaeliusskolan

– Vad är den främsta anledningen till att du blev lärare?
– Nämn ett betydande lärarminne som värmer ditt hjärta lite extra.
– Vilken är den största utmaningen i din yrkesvardag?

Ulf Nilson

Förstelärare på Adolfsbergsskolan

- Vad vad det som gjorde att du valde att bli lärare?
- Vilka metoder använder du dig av för att engagera elever?
- Hur ser en drömdag på skolan ut?

Lisa Halldin

Lärare på Mellringeskolan

– Vad är det absolut bästa med att vara lärare?
– Hur skulle skolan se ut om du fick fria händer att bestämma?
– Vilken är den största utmaningen du möter i vardagen som lärare?

Hanna Fridström

Idrottslärare på Idrottsgymnasiet, Virginska gymnasiet

– Vad tycker du är det absolut bästa med läraryrket?
– Hur motiverar du dina elever att ta ansvar för sitt eget lärande?
Utifrån din roll som lärare även för idrottslärarutbildningen på universitetet – finns det något som du upplever att studenterna inte har med sig från grundskolan/gymnasieskolans idrott och hälsa-utbildning? ?

Sara Grundel

Lärare och profilutvecklare på Nya Karlslundsskolan

– Vad fick dig att bli lärare?
– Vilken är den största utmaningen i att få rörelseglädje för alla?
– Vad får dig att må bra som lärare?

Bild på Bo Eklundh

Bo Eklundh

Bo Eklundh

Lärare i naturvetenskapliga ämnen och matematik, Idrottsgymnasiet, Virginska gymnasiet

– Vad är det viktigaste du vill skicka med dina elever inför framtiden?
– Vad är den största utmaningen i ditt läraryrke?
– Vad är det största glädjeämnet för dig som lärare?

Bild på Joacim Strömberg

Joacim Strömberg

Specialpedagog på Nikolaiskolan

– Berätta om hur det är att starta upp andra läsåret på en nyöppnad skola?
– Vad har du lärt dig under ert första år på Nikolai?
–Vilket är din häftigaste utmaning som specialpedagog?

Bild på Anna Ragnarsson Preinert

Anna Ragnarsson Preinert

Anna Ragnarsson Preinert

Rektor på Språkintroduktionsprogrammet

– Vad brinner du mest för i ditt uppdrag?
– Vilket är ditt bästa minne som skolledare?
– Om du fick drömma, vad i gymnasieskolan skulle du helst vilja utveckla?

Bild på Mia Aversjö

Mia Aversjö

Rektor på Komvux Sfi

– Vad är viktigast i ditt ledarskap?
– Vilka är de största utmaningarna med att vara rektor?
– Vilka skillnader ser du i rektorsrollen om du jämför skolan och Komvux?

Bild på Eva Ekdahl

Eva Ekdahl

Eva Ekdahl

Förstelärare på Hovstaskolan F-6

– Vad är det bästa med att vara lärare tycker du?
– Hur har matematiklyftet förändrat din undervisning i matematik?
– Om du fick önska en förändring inom skolan för att underlätta för dig som lärare, vad skulle det vara?
Bild på Jonatan Haake

Ulrika Trillkott

Lärare matematik, NO och teknik på Lillåns skola F-6

– Hur arbetar du med kooperativt lärande?
– Du har mycket god studiero på din lektioner, vad är framgångsreceptet för det?
– Efter många år som mattelärare vilket är ditt bästa tips till en nyexaminerad mattelärare?

Bild på Jonatan Haake

Jonatan Haake

Idrottslärare på Glanshammars skola

– Du har introducerat Brain Breaks på Glanshammars skola. Vad innebär det?
– Du håller också på att starta ett arbete med extra Puls-pass för en del elever. Kan du berätta om tankarna kring detta?
– Vad är det bästa med att vara idrottslärare?
Bild på Åsa Edlund

Åsa Edlund

Förstelärare på Glanshammars skola

– Du är kvinna och undervisar i ett traditionellt manligt ämne. På vilket sätt tror du att det påverkar din undervisning och elevernas syn på ämnet?
– Har du något lyckat exempel på ämnesövergripande arbete som du vill dela med dig av?
– Vad är det du vill dela med dig av till dina slöjdkollegor (och kanske till andra kollegor också)?

Lotta Sörman

Pedagog på Nora naturskola och Wallerska skolan

– Vilka är de största vinsterna med utomhuspedagogik?
– Kan du ge tips till någon som känner sig osäker att vara ute med sin elevgrupp?
– Berätta om någon lyckad naturupplevelse.

Helena Andersson

Förstelärare på Hovstaskolan

– Varför blev du lärare?
– Vilka är de största utmaningarna i ditt yrke?
– När känner du dig riktigt nöjd som lärare?

Senast uppdaterad:  

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Obs! Stängt fredag 10 december kl. 12-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

Obs! Stängt fredag 10 december kl. 12-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se