Gå till innehåll

Värdegrund, demokrati och trygghetsarbete

Här hittar du information och stöd kring värdegrund, demokrati och trygghetsarbete.

Örebro läns bildningsförbund: Demokrati och val

På Örebro läns bildningsförbunds webbsida finns aktiviteter inom folkbildingen med temat demokrati samlade.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: Prata demokrati och politik i skolan

I år är det valår och därmed också Skolval 2022 till riksdagen. Ett tillfälle att prata demokrati och politik i klassrummet. MUCF:s Demokratipaket till skolan är fullt av lektionsupplägg, tips och idéer! Materialet hittar du här!

Utbildningsmaterialet i ”Vadå diskriminering? från Örebro Rättighetscenter

Består av en inspelad föreläsning, en lärarhandledning, ett översiktsblad över diskrimineringslagen, instuderingsfrågor och reflektionsfrågor. I föreläsningen redogörs för vad diskriminering innebär och vilket skydd som finns enligt lag. Det framkommer även fördjupande information om diskrimineringsgrunderna, diskrimineringsformerna och de skyddande samhällsområdena.

Örebro Rättighetscenter erbjuder kostnadsfria skolpass för gymnasieelever och utbildningar för pedagoger till ett förmånligt pris. Läs mer här!

Stopp! Min kropp!

Material från Rädda barnen om hur man som vuxen kan prata med barn om kroppen, om sexualitet och var gränserna går
Materialet och vägeldning på Rädda Barnens hemsida – hittar du här!
Webbsänd föreläsning om Stopp! Min kropp! – hittar du här!

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen driver webbplatsen mina rättigheter. Mina rättigheter hjälper barn att förstå vilka rättigheter hen och alla andra barn har, varje dag runt om i hela världen.
Stöd och verktyg för hur barnkonventionen kan genomföras i praktiken

Friends

Friends har samlat kunskap och övningar för dig som jobbar med att skapa ett främjande och positivt klimat i barn- och elevgrupper.
Kunskap och stöd för skolpersonal
Övningar med eleverna om trygghet och mobbning

Likarätt

Likarätt är en grundläggande kostnadsfri utbildning som kan användas i likarättsarbetet på förskolor och skolor. Likarättsarbete handlar om att aktivt främja alla barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och motverka kränkningar och trakasserier. Med Likarätt har ni en möjlighet att på ett praktiskt sätt arbeta med barnkonventionen och att få med alla. Utbildningen finns i fem olika huvudmoduler. En till personal, en till vårdnadshavare och tre olika till barn och elever, beroende på ålder.
Materialet hittar du här!

Lajka – för en schysst nätvardag

Lajka är en digital plattform med material för att ge elever, lärare, annan skolpersonal och föräldrar tillgängliga verktyg för att hjälpa till att skapa en schysst nätvardag.
Lajka hittar du här!

Vägledande samspel (ICDP)

Vägledande samspel (ICDP) är ett hälsofrämjande program som är väl grundat i modern forskning om barn.
Anmäl dig till vägledarutbildningar och nätverksmöten
Läs mer om ICDP på orebro.se.

Skolverkets lärportal – värdegrund

I lärportalen hittar du olika moduler som kan användas i arbetet med värdegrunfsfrågor på din skola.
Gå till värdegrundsdelen i Skolverkets lärportal

Material från Skolverket om värdegrund

Information och stödmaterial
Hittar du här!

Vardegrunden.se

Färdiga lektioner om värdegrund i förskola/skola
Hittar du här!

Örebromodellen – för en jämlik förskola

Kastanjens förskola i Örebro påbörjade ett projekt hösten 2016 med fokus på normkreativitets- och jämlikhetsfrågor. Förskolan utvecklade ett verktyg med namnet Örebromodellen – för en jämlik förskola. Modellen är tänkt att bidra till ökad måluppfyllelse i förskolan och kan användas inom flera ämnesområden i verksamheten.
Materialet hittar du här!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se