Att stärka relationer elever emellan

Relationers roll i lärandet är viktigt. Det går nästan inte att bedriva undervisning om eleven i klassen har en upplevelse av att det finns osäkerhet och otrygghet i sin lärmiljö. Alla ämnen kan bidra till en mer relationsskapande undervisning genom att använda sig av tydliga pedagogiska knep för att stärka relationer elever emellan. 

KASAM kan i praktiken innebära att vi arbetar med trygghet, trivsel, goda relationer med kamrater och vuxna, känslan av att tillhöra ett sammanhang där man blir sedd och accepterad som person samt möjligheten till undervisning som främjar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet"
Utdrag ur “Hälsa för lärande - lärande för hälsa” (2019) Skolverket/publikationer

Relationers roll i lärandet är viktig. Det går nästan inte att bedriva undervisning om eleven i klassen har en upplevelse av att det finns osäkerhet och otrygghet i sin lärmiljö. Förutsättningar och möjligheter ser olika ut beroende på elevernas helhet och livsmiljö. Det skulle kunna handla om hur det ser ut hemma, hur deras relationer är till varandra men även relationen till sina lärare.

Om elevernas relationer inte fungerar sinsemellan blir det svårt för dem att fokusera och undervisningen blir lidande. Alla ämnen kan bidra till en mer relationsskapande undervisning genom att använda sig av tydliga pedagogiska knep för att stärka relationer elever emellan. Nedan presenteras ett antal relationsbyggande åtgärder.

I vår gemensamma lärmiljö behöver vi ge eleverna mycket feedback på det vi gör. Att skapa relationer kräver tid och engagemang vilket gör att eleverna behöver hjälp över tid att utveckla sina relationella kompetenser. De relationsbyggande åtgärderna behöver modelleras och anpassas utifrån elevernas behov och här behöver vi arbeta nära med eleverna för att ge delaktighet. På så sätt ger vi lärare eleverna förutsättningar att skapa relationer vilket leder till en god studiemiljö och ett lärande för livet.

/Camilla Sjölander Nordin, Anna Larsson, Ola Åkerlund, Mårten Persson, Rickard Pauly, Lieselotte Höppe-Persson

Välkommen att i kommentarsfältet lägger in era tips på relationsbyggande åtgärder!

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Senast uppdaterad:

    Publicerad: