Bokblogg: Varsamt & nyfiket – vägen till hållbar utveckling i förskolan, av Erika Wallin

Arbetar ni med hållbar utveckling på er förskola? Eller har funderingar på att starta ett projekt om hållbar utveckling? Då är denna bok något för er. Den bjuder in till många och inspirerande projekt om hållbar utveckling och hur man enkelt kan arbeta med det i förskolan.

Författaren Erika Wallin har 20 års erfarenhet som förskollärare men nu arbetar hon som utvecklingsledare och fortbildare.

Boken tar upp olika sätt och metoder att arbeta med hållbar utveckling samt att det inte bara handlar om sopsortering och att samla skräp utan en djupare vinkel såsom de globala målen. Agenda 2030 och de globala målen togs fram av FN. Målen ska hjälpa världens länder att nå en social, ekonomisk och ekologisk utveckling före 2030.

Olika infallsvinklar på arbetet med hållbar utveckling

De 13 olika kapitlen i boken ger olika infallsvinklar på vad arbetet med hållbar utveckling kan innebära samt hur det kan bli en naturlig del i förskolans undervisning. De tar upp både forskning, erfarenheter och exempel på hur förskolan kan undervisa med fokus på hållbar utveckling.

Några kapitel som gjort extra intryck och inspirerat mig i mitt arbete i förskolan var kapitel 6: ”Hållbar utveckling i förskolans vardag”.

En tankeställare man får när man läser detta kapitel är:

Barn gör som vi gör, inte som vi säger. Hur gör jag? (s.101).

Ja, hur kan jag vara en god förebild för barnen? Det kan vara svårt att alltid vara en medveten och positiv förebild för man har också vanor som kanske inte alltid är de bästa. Något annat som väckte mina tankar var ”Om vi vill att barnen ska lära sig ta ansvar måste vi även ge dom ansvar”(s.101) Detta kan vi till exempel göra genom våra olika odlingsprojekt på förskolan (kap.5) men även i vårt arbetar med grön flagg.

Men även kapitlet om Landart har gjort intryck på mig som ateljerista. Landart är ett utforskande där själva processen är det viktigaste. Det handlar mycket om att skapa och återskapa speciellt med naturmaterial samt i miljön utomhus.

Att skapa konst med naturmaterial eller stora mandala är så fantastiskt samt är det ett utmärkt sätt att återanvända material igen och åter igen. Eftersom konstverken varken går att ta med hem eller spara, blir dokumentationen genom till exempel foto ett sätt att fånga processen för vidare reflektion på förskolan.

En inspirationskälla

Den här boken ger ett tydligt budskap och jag tror att alla pedagoger i förskolan kan hitta något i denna bok som ger dem stöd i undervisningen om hållbar utveckling. Boken är lättläst, konkret och inspirerande. En fördel med boken och dess olika kapitel är att man kan välja kapitel för att anpassa undervisning beroende på vilken åldersgrupp man arbetar med eller vilket område man vill fördjupa sig i.

Hoppas att Ni kommer att tycka att denna bok är lika tankeväckande och inspirerande som jag gjort.

/Petra Giannoudi, förskollärare

Senast uppdaterad:

Publicerad: