Bokblogg: Förskolans lärmiljöer – att främja kreativitet, lek och lärande av Erika Wallin

Anna Eklöf, specialpedagog, har läst Erika Wallins nya bok om förskolans lärmiljöer.

Erika Wallin inleder med att skriva om inspirationen som hon och många med henne får genom exempelvis olika instagramkonton. Hon har många gånger inspireras av dessa och skapat olika lärmiljöer. Lärmiljöer som sett så magiska ut men som sedan, när hon byggt upp dem, har saknat ”det där magiska”. Wallin konstaterat att ”alla har inte blick för det vackra och estetiska”. Boken handlar om tanken bakom lärmiljöerna i förskolan vad pedagogerna kan tänkas stöta på i arbetet för en kreativ lekfull miljö.

Med genomtänkta miljöer i förskolan kan vi få stöttning i vår undervisning, ge barnen förutsättningar att leka och lära och en hjälp till att arbeta med utbildningen under hela dagen.

Inflytande och delaktighet

Två viktiga saker som Wallin tar upp i boken är barns inflytande och delaktighet, och vår (pedagogernas) egen närvaro. Hon menar att det största misstaget kring utformandet av miljöer är att inte involvera barnen i arbetet och ställer frågan: utifrån vems perspektiv formar vi våra miljöer? Har vi ett barnperspektiv och/eller ett barns perspektiv?

Wallin skriver vidare att vi (pedagoger) behöver granska och fundera kring var vi befinner oss i miljön och tillsammans reflektera över hur det påverkar vad som sker i rummet. Hjälper närvaron av pedagoger hur barnen utvecklar leken, kreativiteten och lärandet eller blir det ingen skillnad? Blir det skillnad om pedagogen är aktiv i den aktivitet som pågår?

Boken är lättläst och tänkvärd. Jag tänker att det är en bok som kan användas av alla i förskolan kring arbetet med lärmiljöer. Varje kapitel kan läsas var för sig beroende på vart en är i processen exempelvis pedagogernas närvaro i rummen, materialens placering i lärmiljön eller det där rummet som ofta glöms bort. ”Fundera på” frågorna som finns i varje kapitel kan användas både i arbetslag och på hela förskolan för att få syn på hur just den här avdelningen, förskolan tänker om sina lärmiljöer. Det är en bok jag kommer återkomma till i arbetet med förskolans lärmiljöer både före, under och efter för att få stöd, speciellt ”fundera på-frågorna" som jag tror kan hjälpa till i arbetet för att få en kreativ, lek och lärande miljö.

/Anna Eklöf, specialpedagog, förskolorna i Team City

Senast uppdaterad:

Publicerad: