Ta bort/arkivera elev som slutat

Guiden visar hur du i Skola24 arkiverar en elev som slutat (gäller ej fritidshem). Det är viktigt att eleven avslutas så att hen kan bli registrerad på mottagande skola.

Det finns två sätt att göra detta på:

Använd importfunktionen från Adela

1. Avsluta eleven i Adela.

2. Exportera data från Adela enligt denna guide.

3. Importera data till Skola24 enligt denna guide. Observera att du måste bocka för borttagning av rätt elev i importförfarandet.

4. Öppna fliken Elev under Borttagna och leta rätt på personnumret på den eleven som ska tas bort. Det går att markera flera elever samtidigt.

Observera att elever med TF-nummer också står med på den här listan, så var noggrann så du inte råkar radera dem.

5. Klicka på Slutför. Nu är eleven borttagen ur schemat.

6. Publicera schemat. Nästa dag är eleven borttagen från den aktuella skolan och mottagande skola kan nu registrera eleven.

Avsluta eleven i schemat

1. Öppna schemat.

2. Välj Tabell – Elev.

3. Leta upp eleven som ska tas bort. Klicka t.ex. på Efternamn för att filtrera fram eleven.

4. Markera eleven genom att klicka till vänster om raden.

5. Högerklicka på den blåmarkerade raden och välj Ta bort.

6. Publicera schemat. Nästa dag är eleven borttagen från den aktuella skolan och mottagande skola kan nu registrera eleven.

Senast uppdaterad:

Publicerad: