Hämta data för schemaläggning

Innan du börjar lägga ett nytt schema i Skola24, och varje gång det sker förändringar i Adela ska du hämta uppgifter från Adela till Skola24. Den här guiden visar hur du gör.

Förutsättningar

För att kunna hämta data från Adela behöver du ha rätt behörighet. Kontakta din skoladministratör om du saknar behörighet.

1. Logga in på E-skola som personal.

2. Välj Adela export/import. Om du är upplagd som schemaläggare i Adela loggas du in automatiskt. Om du inte blir inloggad är du inte upplagd som schemaläggare i Adela. Kontakta i så fall din skoladministratör.

3. Klicka på Mina appar i den högra kolumnen och välj sedan modulen Skola24.

4. Ta fram organisationsträdet genom att klicka på organisationen under ditt namn i den vänstra kolumnen. Välj sedan din skola eller förskola.

5. Klicka på Integrationer i den vänstra kolumnen välj sedan Skola24 och Export.

6. Välj om det är Innevarande läsår eller Nästa läsår som ska hämtas. Förutsatt att skoladministratören har gjort i ordning grunddatan för nästa läsår kan du på vårterminen börja lägga schemat för höstterminen. Prata med din skoladministratör för att säkerställa att allt är i ordning innan du börjar.

Tilläggsfilerna låter du vara nu, de används inte för schemaläggning.

7. Klicka på Skapa fil. Filen sparas nu på din dator i Hämtade filer. Notera var filen sparas och vad den heter. Om du vill kan du flytta filen till valfritt ställe på din dator. Du ska inte ladda upp filen i Office 365.

8. Nästa steg är att importera den i Skola24.

Om du tar för lång tid på dig kan Adela export/import låsa sig. Ange då koden; 112233 för att låsa upp sidan igen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: