Läs in data för schemaläggning

Guiden visar hur du skapar ett nytt schema till Skola24 eller läser in data från Adela till ett befintligt schema.

Förutsättningar

För att lägga ett schema i Skola24 måste du vara behörig administratör eller schemaläggare. Kontakta din skoladministratör om du saknar behörighet.

Logga in och skapa tomt schema/öppna befintligt schema

1. Logga in på E-skola som personal.

2. Klicka på Frånvaro, schema, fritidshem och schemaläggning (Skola24).

3. Välj Schema och lokal - Schemaläggning. Om du ska börja på ett nytt schema, klicka på Skapa. (Om du ska importera data från Adela till ett befintligt schema öppnar du det schemat du ska importera till.)

  1. Välj Skola som schemat ska gälla för
  2. Namnge ditt schema
  3. Välj Tomt schema

Om du vill att schemat ska visas på din startsida bockar du i rutan Favoritschema.

Klicka OK

Importera data från Adela

1. Klicka på Arkiv -> Import -> Textfil (Gr för grundskolan och Gy för gymnasieskolan)

2. Klicka på de tre punkterna till höger om Filnamn.

  • Välj den fil som ska importeras. (Där du sparade den i förra steget)
  • Klicka på Öppna
  • Skriv in skolans namn/ID
  • Klicka på Nästa

Kontrollera vad som kommer att importeras från Adela till Skola24. Här finns det möjlighet att bocka ur rutor om du av någon anledning inte vill ha med viss data till Skola24. Var noggrann i detta steg, så du vet vad som kommer att importeras.

Rutan Tjänstefördelning är som standard inte vald för import. Om din skola arbetar aktivt med Tjänstefördelning i Adela och ni vill importera den i Skola24 så finns det möjlighet att bocka i den rutan. Observera att detta endast får göras vid första importen. Om man importerar tjänstefördelning en gång till kommer det att bli dubbletter i Skola24. Om din skola använder tjänstefördelningsfunktionen i Skola24 ska du inte importera tjänstefördelningen från Adela.

Nu är importen klar och du kan börja lägga ditt schema utifrån den data som du hämtat från Adela.

När importen är slutförd ska du radera importfilen och tömma papperskorgen på din dator.

Senast uppdaterad:

Publicerad: