Skapa kursgrupp

Guiden gäller Adela för gymnasiet och visar hur du skapar och hanterar en kursgrupp.

1. Välj huvudfliken Kurs och sedan Grunduppgifter.

2. Välj Läsår och Enhet.

3. Högerklicka och välj Skapa ny kursgrupp.

4. Fyll i Kurskod (ämne, poäng och kurs fylls då i automatiskt).

5. Skriv namn i Grupp och välj ev. Kurstyp.

6. Klicka på Spara.

Senast uppdaterad:

Publicerad: