Koppla lärare till kursgrupp

Guiden visar hur du kopplar lärare till en kursgrupp i Adela gymnasiet.

1. Högerklicka i tabellen och välj Läsår, Period och Lärare (start- och slutdatum fylls i automatiskt beroende på vald period).

Känner du till lärarens signatur skriver du in den i kolumnen Lärare. Är det fler lärare på kursgruppen skriver du in samtliga signaturer, skilda med kommatecken.

Utan lärarsignatur

Saknar du lärarens signatur klickar du först på Spara för att spara timfördelningen.

2. Högerklicka i tabellen och välj Koppla lärare.

3. Välj Period, högerklicka och välj Lägg till lärare.

4. Sök fram läraren ex. via namn, markera läraren och klicka OK.

5. Klicka Spara i fönstret Koppla lärare för att koppla läraren till kursgruppen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: