Koppla elever till kursgrupp

Guiden visar hur du kopplar elever till en kursgrupp i Adela gymnasiet. Du kan även koppla en elev via studieplanen vilket vi också visar i den här guiden.

1. Välj fliken Kurs, sedan fliken Elever.

2. Högerklicka i tabellen och välj Lägg till elev.

3. Sök fram eleven/eleverna t.ex. via Födelseår eller Klass, markera raderna och klicka OK.

4. Klicka på Spara i fliken Elever för att koppla eleverna till kursgruppen.

Koppla elev till kursgrupp via studieplanen

Det går att koppla en elev till en kursgrupp direkt via elevens studieval. Det kan vara lämpligt om det handlar om enstaka elever och kurser.

Alternativ 1

1.Markera en rad i elevens studieplan och klicka på Insert. Då skapas en ny rad där du väljer att hämta in värden via kolumnerna.

2. Scrolla ned och välj Kurskod.

Du kan även markera 'kursgruppsrader' i en klasskamrats studieplan till en annan elevs studieplan i de fall där eleverna läser samma kursgrupper.

Alternativ 2

1. Välj fliken Elev, sedan Studieplan.

2. Högerklicka i tabellen och välj Lägg till kurs/kursgrupp.

3. Välj Kursgrupp ur listan.

3. Sök fram den Kursgrupp du vill koppla eleven till, t.ex. via Kurskod. Markera och klicka OK.

4. Kursgruppen syns nu på elevens studieplan med en bock framför. Klicka på Spara för att koppla eleven till kursgruppen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: