Gå till innehåll

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Om du är intresserad av människor och att hjälpa andra kan du passa som god man eller förvaltare (kallas ställföreträdare) På olika sätt får du som ställföreträdare sätta dig in i huvudmannens behov av hjälp och stöd.

Uppdraget som ställföreträdare bygger på att man känner sig trygg med hur det svenska samhället fungerar, att man är ekonomiskt medveten och behärskar det svenska språket i tal och skrift. Lagens krav är att personen är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Utöver det ska man vara myndig och själv inte ha förvaltare.

En anhörig kan vara ställföreträdare. Som ställföreträdare står man under Överförmyndarens tillsyn och samma regler gäller för alla oavsett om man är anhörig eller utomstående. En anhörig kan föreslås som ställföreträdare i ansökan om god man eller förvaltare.

För att bli god man eller förvaltare i Örebro kommun ska du inte förekomma i register hos Kronofogdemyndigheten eller i polisens register.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se