Starta ett snabbmöte i Teams

Guiden visar hur du startar ett ljud- eller videomöte i teams på mindre än 20 sekunder.

Guiden som video

Guiden i text

1. Klicka på Kalender i vänstermenyn.

2. Välj Möte nu.

3. Ge mötet ett namn och välj ljud- och bildinställningar. Klicka sedan på Anslut nu.

4. Uppe till höger på skärmen bjuder du nu in deltagare. Börja att skriva namnet på personen så dyker den upp.

Under mötet kan du välja att dela dokument, visa presentationer eller din egen skärm för deltagarna.

Välj det alternativ du önskar genom att klicka på ikonen.

Sedan klickar du på det du vill dela.

Efter mötet skapas en Chatt med mötets delatagare där chatt, filer, anteckning m.m. sparas.

Senast uppdaterad:

Publicerad: