Boka ett möte i Teams

Den här guiden visar hur du bokar in ett möte genom Microsoft Teams. Mötet innehåller bara de personer som du har bjudit in. Mötet kan innehålla ljud, video, dela filer och skärmdelning m.m.

Du kan schemalägga ett privat möte med alla i organisationen, oavsett vilken förvaltning de tillhör.

Vid varje privat schemalagt möte startas också en ny tråd i chatten för alla som deltar i mötet. Se även denna guide om privata chattar och samtal.

1. Öppna Teams och klicka på Kalender.

2. Välj Nytt möte.

3. Bjud in enskilda deltagare genom Lägg till obligatoriska deltagare. Dessa får då en mötesförfrågan via Outlook.

Eller...

Välj Lägg till kanal om du vill bjuda in alla medlemmar i ett Team eller en Kanal.

4. Skriv en rubrik för mötet och klicka sedan Spara för att skicka mötesbokningen.

5. För att ansluta till ett möte i Teams som du själv bokat, eller blivit inbjuden till går du till kalendern i Teams och klickar på det aktuella mötet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: