Ta fram betygsfiler till UHR (betygsdatabasen)

Guiden visar hur du exporterar ut betygsfiler från Adela gymnasiet som sedan ska skickas till betygsdatabasen (UHR).

1. Dubbelklicka på ikonen SCB.exe som finns på ditt skrivbord.

2. Logga in med ditt Användarnamn och Lösenord (samma som du har till datorn).

3. Välj Statistik och sedan Gymnasiet (VHS/SCB).

4. Välj sedan Enhet och klicka dig fram till din skola. Klicka OK.

5. Klicka på Inställningar.

6. För att få med gymnasieintyg behöver du bocka ur rutan Bara elever som är markerade för export till VHS.

7. Markera årskurs 1 och ev årskurs 2 för att de ska komma med i exporten.

8. Ställ in mellan vilka datumintervall du vill hämta betyg. Välj genom att klicka på Katalogmappen vad filen ska heta och var du vill spara den. Klicka OK.

9. Välj sedan Visa och exportera. Programmet hämtar nu samtliga elever och betyg inom perioden.

10. Klicka på Exportera. Du kommer då få ett meddelande om att betygsfilerna skapats.

Nu är filerna skapade och ska sändas till UHR enligt deras rutiner. Logga in på UHRs webbplats och följ instruktionerna.

För att betygen ska komma med i filerna krävs att:

  • Slutbetyg och examensbetyg skrivs ut via Utskrift av slutbetyg/examensbetyg med bilagor.
  • Det står Ja i rutan för Skicka till VHS i dialogrutan för rapporterna Samlat betygsdokument och Studiebevis.
  • Studiebevis/gymnasieintyg/samlat betygsdokument skickas direkt till skrivaren vid utskrift. Rapporterna ska alltså inte granskas först.

Filen med slutbetyg/examensbevis kommer heta SEL+skolenhetskod+.txt

Filen med studiebevis kommer heta Z+skolenhetskod+.txt

Filen med gymnasieintyg kommer heta G+skolenhetskod+.txt

Senast uppdaterad:

Publicerad: