Skriva ut bedömning vid ej godkända slutbetyg

För elever som får betyg F eller - i slutbetyg ska även dokumentet Bedömning för.. skrivas ut. Den här guiden visar hur du gör.

1. Välj Fasta rapporter (1), Slutbetyg original (2). Klicka OK (3) och välj sedan Skrivare (4).

2. Se till att rutan för Skriv ut bedömningar... är ibockad. Klicka Ok.

Nu kommer även bedömningsdokumentet med i samband med utskrift av slutbetygen och kan lämnas till eleven. Dessa båda dokument ska även skickas till Stadsarkivet för arkivering. Du gör då på samma sätt men för utskrift väljer du Slutbetyg - ARKIVEX.

Senast uppdaterad:

Publicerad: