Skicka e-post till en kanal i Teams

Guiden visar hur du kan skicka ett inkommet mejl från Outlook till Teams. 

Du kan mejla till en kanal i ett team, då hamnar det som ett inlägg i en konversation. Klicka på de 3 prickarna ... och välj Hämta e-postadress

Du får upp en e-postadress som du väljer att kopiera. Den länken kan du använda när du vill mejla till en kanal i ett Team.

I Outlook kan du nu vidarebefordra något som du vill skicka från din e-post  genom att klistra in länken i Till raden. Det fungerar även att sända en bifogad fil. 

Ibland är e-postmeddelanden som skickats till en kanal i Teams alltför stora för att visas i konversationen. Om du vill visa ett e-postmeddelande i dess ursprungliga formatering, klickar du på Visa ursprungligt e-postmeddelande under e-postmeddelandet i konversationen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: