Skapa grupprum

Videoguiden visar hur du i Teams kan skapa grupprum i ett möte för att dela in deltagarna i mindre grupper för diskussion, workshops eller liknande.

Senast uppdaterad:

Publicerad: