Registrera snittid vid delad faktura, förskola

Guiden visar hur du som Adelaansvarig gör när kostnaden för barnomsorgsfakturan ska delas på olika hushåll.

Snittider används inom förskola för att fakturor till vårdnadshavare ska bli korrekt. Förskolan är ansvarig för att se till att rätt snittid är registrerat på alla inskrivna barn.

Förutsättningar

För att kunna hantera snittider inom förskola behöver du ha rätt behörighet i Adela. Rektor kan beställa behörighet via den här e-tjänsten.

1. Logga in på E-skola som personal.

2. Välj AdelaWebb. Om du inte kommer in via länken så måste du kontakta rektor eller ansvarig beställare för att få utökad behörighet i Adela.

3. Klicka på Mina appar och välj sedan modulen Barnomsorg.

4. Ta fram organisationsträdet genom att klicka på organisationen under ditt namn i den vänstra kolumnen. Välj sedan din skola eller förskola.

5. Filtrera fram specifikt barn på avdelningen genom att skriva barnets efternamn i sökrutan.

6. Öppna rullisten under Snittid och välj ett av alternativen, välj ett startdatum för när denna förändring ska gälla och klicka på Spara. Du kan inte ändra snittiden mer än 14 dagar bakåt i tiden.

Ett barn kan ha flera registrerade snittider med olika startdatum. När du sparat en ny snittid kan du gå in på barnet igen (klicka på Snittid) och se det under kommande snittider.

7. Var observant på vilket namn det står under Räkningsmottagare. Välj Snittid och Startdatum för när den nya snittiden ska börja gälla. Klicka på Spara.

9. Markera den andra av barnets två rader och klicka på Snittid.

10. Var observant på vilket namn det står under Räkningsmottagare. Välj snittid och startdatum för när den nya snittiden ska börja gälla. Klicka på Spara.

Nu har du registrerat snittider som ligger till grund för att fakturaunderlaget ska vara korrekt och som leder till att de olika vårdnadshavarna betalar rätt avgift för deras barnomsorgsplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: