Registrera snittid på inskrivna barn

Snittider används inom förskola för att ersättningen till förskolan och fakturor till vårdnadshavare ska bli korrekt. Förskolan är ansvarig för att se till att rätt snittid är registrerat på alla inskrivna barn. Denna guide visar hur du som Adelaansvarig gör.

Förutsättningar

För att kunna hantera snittider inom förskola och fritidshem behöver du ha rätt behörighet i Adela. Rektor kan beställa behörighet via e-tjänst: Support för Digitalt lärande - Förskola

1. Logga in på E-skola som personal.

2. Välj AdelaWebb. Om du inte kommer in via länken så måste du kontakta rektor eller ansvarig beställare för att få utökad behörighet i Adela.

3. Klicka på Mina appar uppe till höger och välj sedan modulen Barnomsorg.

4. Ta fram organisationsträdet genom att klicka på organisationen under ditt namn i den vänstra kolumnen. Välj sedan din skola eller förskola.

5. Markera ett barn i listan och klicka på Snittid.

6. Öppna rullistan under Snittid och välj ett av alternativen. Välj ett startdatum för när denna förändring ska gälla och klicka på Spara. Du kan inte ändra snittiden mer än 14 dagar bakåt i tiden.

Ett barn kan ha flera registrerade snittider med olika startdatum. När du sparat en ny snittid kan du gå in på barnet igen och se den under 'kommande snittider'.

Senast uppdaterad:

Publicerad: