Registrera skriftlig bedömning för elever i åk 9

När betyg F eller – sätts som slutbetyg i Adela måste en skriftlig bedömning av elevens kunskaper göras. Den skickas med i slutbetyget och mottagande gymnasieskola kan se bedömningen och planera sin utbildningsinsats utifrån den. Den här guiden visar hur du gör.

1. Betyg F eller - sätts på eleven.

2. Klicka på Ange under rubriken Bedömning för att göra din skriftliga bedömning.

3. Ange vid respektive mål om eleven Uppnår eller Uppnår inte. Det finns även möjlighet att skriva en kommentar kopplat till varje del av kunskapskravet.

Längst ner beskriver du elevens starka sidor, om det finns några hinder för inlärning och vilka stödinsatser som satts in, eller annan viktig information.

Om du inte anger en skriftlig bedömning när du satt ett F eller – i slutbetyg kommer du inte vidare när du försöker spara.

När du skrivit din skriftliga bedömning har du möjlighet att gå tillbaka och redigera den eller ta bort den fram tills du markerar kursgruppen som färdig.

När du är klar med alla betyg och bedömningar i kursgruppen markerar du den som färdig innan du sparar.

Efter att du gjort detta kan du inte göra några förändringar själv, utan måste då gå genom din skoladministratör, så för att slippa merarbete, se till att du är helt färdig innan du gör denna markering.

När kursgruppen är färdigmarkerad går det inte att öppna de skriftliga bedömningarna eller ändra något.

De skriftliga omdömena finns nu tillgängliga i Adela (inte AdelaNet) och kan skrivas ut av skolans administratör.

Mottagande gymnasieskola

För den mottagande gymnasieskolan finns bedömningarna tillgängliga efter att betygen har exporterats i Adela.

1. Välj aktuell elev och klicka på ElevkortSkriftlig bedömning GR.

2. Välj Ämne i rullistan. Under Läroplan låter du LGR11 stå kvar. De övriga valen som finns där är till för äldre bedömningar som måste finnas kvar i systemet.

Nu visas bedömningen i sin helhet, och den inkluderar även markeringar om åtgärder som har gjorts i Adela av den avlämnande skolan, och i förekommande fall även det inrapporterade resultatet på nationella prov.

3. Klicka på ikonen för att skriva ut bedömningen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: