Registrera skolval efter intagning

Guiden visar hur du i Adela placerar elever i rätt skola och klass efter intagning till grundskolan.

Varje gång du loggar in visas denna informationsruta. Antal skolor som visas beror på hur många du är administratör för.

Det är viktigt att logga ut varje eftermiddag och logga in varje morgon. Du får då viktig information om nya elever på din skola. Det är extra viktigt inför resursfördelningar/skolpeng att skolorna får rätt antal elever och därmed rätt summa pengar.

1. Välj huvudflik Organisation (1), klicka på Skolval (2).

Kom ihåg att byta skola om du ansvarar för flera skolor.

2. Bocka ur den markerade rutan Visa endast framtida skolval.

3. Placera eleverna i kolumnen Skolval klass.

4.Klicka på Spara. Eleverna flyttas under natten till angiven skola och klass.

Senast uppdaterad:

Publicerad: