Registrera resultat från nationella prov

Den här guiden visar hur du i Adelanet registrerar resultat från genomförda nationella prov.

En förutsättning för att kunna registrera resultaten är att det finns grupper skapade i Adela för de ämnen som ska rapporteras, och att rätt elever är med i grupperna.

1. Klicka på fliken Betyg/ÄP i Adelanet. Där väljer du vilken Grupp du vill rapportera för och klickar i Nationella prov.

2. För varje Delprov registrerar du resultatet för varje elev. Rapporteringen ser olika ut beroende på ämne. Klicka på Spara.

Observera att Provbetyg ej kan sättas om eleven inte har deltagit i alla delprov. Då ska slutliga provbetyget registreras som: Eleven har ej deltagit i delprovet/samtliga delprov.

Senast uppdaterad:

Publicerad: