Registrera ny personal i grundskolan

Guiden visar hur du i Adela registrerar ny personal i grundskolan eller gymnasiet.

En lärare/personal som redan finns registrerad i Adela från en annan enhet, ska registreras med en tjänst på den nya enheten.

Se om personen redan finns registrerad

1. Markera ÖREBRO under fliken personal.

2. Välj Tjänst och markera de tre olika alternativen (håll in Ctrl-tangenten för att markera fler alternativ). Klicka på Sök.

3. Sök efter personen genom att skriva in ex. Signatur (1) och Sök. Om personen redan finns registrerad så får du en träff (2).

Om du inte får någon träff så behöver du registrera personen enligt stegen nedan.

Registrera ny person

1. Välj Personuppgifter (om det redan står något i fälten så klicka på Töm.) Skriv in Personnr: och tryck på Tab-tangenten.

2. Personen hämtas automtiskt om hen är folkbokförd i Örebro. Annars högerklickar du och väljer Sök befolkningsregister. Klicka på Spara.

3. Välj Tjänstgöring, då får du fram de skolor personen är/varit anställd på. Det får bara finnas en rad per skola. Det är Status på skolenheten som ska ändras.

4. Markera raden för din skola. Alternativt högerklicka och välj Lägg till tjänst om din skola saknas.

Uppgifter som ska finnas är:

  • Signatur
  • Personalkategori
  • Status

5. Nu ska webbanvändare genereras. All personal ska ha användargrupp Grundskolelärare eller Gymnasielärare. Personal kan även ha användargrupp Förälder.

Generera webbanvändare i Adela admin.

Senast uppdaterad:

Publicerad: