Redigera användare

Den här guiden visar hur du redigerar en användare i Adela admin.

1. När du loggat in i Adela administration, klicka på Behörigheter och Användare.

2. Sök fram användaren

3. Högerklicka och välj Redigera användare.

4. I det nya fönstret som öppnas upp kan du se information om användaren. Här kan du:

  • Byta lösenord
  • Kontrollera att det inte finns något slutdatum i fältet ”tom”
  • Kontrollera att det rutan Avstängd inte är ifylld
  • Se antal felaktiga inloggningar som är tillåtna (10)
  • Se hur många gånger ett lösenord kan användas (3)
  • Se efter hur många dagar ett lösenordsbyte måste ske (90)

5. När du är färdig med att redigera användare, tryck på OK

Senast uppdaterad:

Publicerad: