Låsa upp kursgrupp för betygssättning

Guiden visar hur du låser upp en kursgrupp om en lärare behöver göra ändringar i redan satta betyg.

Om en lärare har markerat en kursgrupp som klar och sedan behöver göra ändringar av betygen, går det att låsa upp gruppen igen i Adela. Detta fungerar dock bara så länge betygen inte är importerade.

1. Välj huvudflik Grupp, klicka sedan på Grunduppgifter.

2. Sök fram Ämne/grupp.

3. Högerklicka i det gråa fältet och välj Öppna gruppen för betygssättning via Adela.NET.

Gruppen är nu öppen för betygssättning i Adelanet för läraren.

Senast uppdaterad:

Publicerad: