Läsa in skolfoton

Guiden visar hur du skickar en elevfil till skolfotoföretaget och sedan läser in bilderna i Adela.

Det är viktigt att kommunicera med skolfotoföretaget om hur bildfilen ska namnges. För att Adela ska kunna läsa in foton är det viktigt att varje elevs foto döps till elevensID.bildfilens format.

Skicka elevuppgifter till skolfotoföretaget

1. I Adela elevbild, öppna mallen Svenskt skolfoto.

Följande kolumner ska visas:

2. Klicka på excel för att föra över uppgifterna till en excelfil som du sedan skickar till skolfotoföretaget.

Läs in de färdiga fotofilerna

För gymnasiet behöver du logga in med behörighet GY_FOTO. När du utfört inläsningen så tar du bort behörigheten och loggar in i 'vanliga' Adela.

För grundskolan sköter du all fotohantering genom inloggning i Adela admin.

1. Skapa en mapp på din dator och kopiera in bildfilerna där.

2. Välj sedan Administration, Foto, Inläsning av foto.

3. Välj din mapp där du sparat bildfilerna. Fältet för Prefix ska vara tomt.

4. Du hämtar upp din mapp med bilderna (filformat enligt bilden). Klicka på Spara.

5. Du kommer nu tillbaka till föregående ruta där du ser att din mapp är tillagd. Klicka på Starta inläsning.

Senast uppdaterad:

Publicerad: