Lägg till ny studieväg

Guiden visar hur du lägger till studievägar i Adela gymnasiet för kommande läsår.

1. Klicka på fliken Studieväg under huvudfliken Organisation.

2. Markera den/de studievägar du vill ha med till nästa läsår. Högerklicka och välj Kopiera.

3. Byt Läsår och högerklicka Klistra in.

4. Högerklicka och välj Lägg till ny studieväg. Ange Programkod och Inriktningskod. Namn kommer med automatiskt.

5. Klicka i kolumnen Ansvarig och välj rektor.

Senast uppdaterad:

Publicerad: