Lägga till och ta bort en gäst i ett team

Den här guiden visar hur du lägger till och tar bort en gäst i ett team. När du lägger till gäster i ett team ser den innehållet i teamet precis som de som redan är medlemmar. De kan skriva inlägg och ta del av filer i de öppna kanalernas filarkiv.

1. Gå till teamet och klicka på de tre prickarna bredvid namnet. Välj sedan Lägg till medlem

2. Skriv in hela e-postadressen och klicka på Lägg till *e-postadress* som gäst.

3. Klicka på Lägg till.

Ta bort gäst ur ett team

När en gäst inte längre är delaktig i verksamheten eller inte ska ha tillgång till ett team och dess konversationer och filer måste man ta bort gästen ur teamet.

1. Går till teamet och klicka på de tre prickarna bredvid namnet. Välj sedan Hantera team.

2. Klicka på X för att ta bort gästen ur teamet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: