Lägga in klasser för CSN inför läsårsstart

Guiden går igenom hur du i Adela GY lägger in klasser för CSN-rapportering inför nytt läsår.

Blivande elever åk. 1 i gymnasiet läses in centralt till enhet GRIND på respektive skola någon vecka innan läsårsstart.

1. Öppna fliken organisation och sedan Klass.

2. Högerklicka och välj Skapa ny klass.

3. Ange Årskurs och skriv in Klass (klassnamn). Kontrollera Start- och slutdatum.

4. Lägg in CSN-uppgifter. (Det måste finnas en rad för varje studievägskod som finns på elever i klassen. En rad för enbart programkod måste finnas även om alla elever ska kopplas till en inriktning.

5. Koppla på Klassföreståndare.

6. Högerklicka i fältet för Elever och välj Lägg till ny elev.

Här finns flera sätt att söka elever på. Du kan t.ex. söka i systemklass GRIND, där du vet att alla nyinlästa finns. Avmarkera Endast aktiva elever, och klicka på Sök. Du kan där sortera på de kolumner du vill se. I exemplet nedan har vi valt att visa Program och Inriktningskod.

7. Markera flera genom att hålla ned Ctrl samtidigt som du klickar på de elever som ska läggas till i klassen. Klicka på OK.

8. De markerade eleverna hamnar i resultatfältet. Klicka på Spara.

9. Växla till fliken Elev, och komplettera med Mentor, ev. Profil och Utgång.

10. Koppla Inriktning, Profil och Mentor (studiehandledare) kan utföras för många samtidigt genom att högerklicka på markerade elever och välja Gruppfunktioner.

Senast uppdaterad:

Publicerad: