Lägga in barnets schema

Guiden visar hur du som vårdnadshavare schemalägger ditt barn i förskolan via Tempus hemma i appen eller på webben.

Vill du istället lägga in frånvaro hittar du instruktioner i den här guiden.

Obs. Bilderna är från en smartphone med iOS-system. Android-systemet är snarlik i funktionerna men kan ha varianter i bilderna.

Logga in i appen

1. Öppna appen Tempus hemma på din smartphone.

2. Välj område Örebro.

3. Välj verksamhet Örebro kommun.

4. Klicka sedan på Örebro: Bank-ID och logga in.

Lägg schema

1. Klicka på Översikt (1).

2. Klicka sedan på plus (2).

3. Välj Nytt schema (3).

4. Markera de dagar du ska lägga schema för (4)

5. Klicka sedan på Lägg schema (5). Följ instruktionerna som du får på skärmen.

Kopiera samma schema till flera veckor

Klicka på plus igen. Välj sedan Kopiera.

6. Välj det barn som du ska kopiera schemat för. Klicka på Nästa.

7. Klicka i den/de veckor du ska kopiera från. Klicka på Nästa.

8. Klicka i den/de veckor du vill kopiera till. Klicka på Nästa.

9. Klicka på den data som ska kopieras till den/de veckor du valt.

OBS! Klickar du i ex. Meddelande till personal, kommer meddelande till personal som förekommit under de veckor du har valt att kopiera att läggas till i kommande veckor du valt att kopiera till. Ibland är meddelande endast gjort för en dag, var observanta på detta.

10. Välj Starta kopiering.

Webbvarianten av Tempus Hemma

1. Logga in på e-skola med ditt Bank-id och välj Tempus - lägg ditt barns schema och anmäl frånvaro.

2. Klicka på fliken schema/ledighet

3. Fyll i barnets schematider i rutorna, t.ex. 6.35 - 16:45.

  • Markera Ledig om barnet ska vara ledigt.
  • Klicka på + om du behöver lägga flera tider samma dag.
  • Markera Hem med om någon annan skall hämta barnet.
  • Fyll i Mer info om du vill meddela avdelningen något, det kommer synas på avdelningens skärm.

För att kopiera scheman från en vecka till flera veckor framåt;

  • Klicka på Kopiera i schemafältet.
  • Ange för vilket/vilka barn.
  • Klicka sedan i vilka veckor framåt detta ska kopieras till.
  • Välj Kopiera till veckor.

Mer information om schemaläggning finns bakom det blå frågetecknet på schemaläggningsfliken.

Senast uppdaterad:

Publicerad: