Koppla mentor till elev

Guiden visar hur du i Adela kopplar en mentor till enskild elev eller till en grupp elever som ska ha samma mentor.

1. Välj fliken Placering.

2A. Sök fram en enskild elev och välj Mentor i listan, klicka på Spara.

2B. För att koppla en mentor till flera elever samtidigt så markerar du eleverna som ska ha samma mentor genom att hålla ned Ctrl-tangenten och markera aktuella elever i resultatfönstret.

Högerklicka sedan på markeringen och välj Gruppfunktioner.

3. Välj Koppla studiehandledare (mentor) gruppvis. Klicka sedan på pilen för att komma vidare.

4. Välj den mentor (studiehandledare) eleverna ska ha och klicka på pilen längst ned igen.

5. Välj Slutför, nu kopplar Adela de markerade eleverna till den valda mentorn.

Senast uppdaterad:

Publicerad: