Koppla busskort till elev

Guiden visar hur du i Adela rensar information om en elevs busskort och lägger upp ett nytt.

Rensa information om elevens 'gamla' busskort

1. Markera den/de elever som ska rensas.

2. Högerklicka på markeringen och välj Koppla busskort gruppvis.

3. Bocka i Ej berättigad. Då töms samtliga fält.

Registrera nytt busskort

1. Markera först de elever som ska ha Kort T (tätort).

2. Välj kategorin Kort T i rullistan. Klicka på Spara.

3. Markera sedan de elever som ska ha Kort L (länstrafik).

4. Välj kategorin Kort L i listan. Klicka på Spara.

5. Högerklicka på markerade elever för Kort T respektive Kort L och välj Gruppfunktioner.

6. Klicka på Registrera busskortsnummer gruppvis.

7. Fyll i första kortnumret till de markerade eleverna. Klicka på pilen för att få fram nästa bild.

8. Klicka Slutför.

Senast uppdaterad:

Publicerad: