Kontrollera kursgrupper

Innan läraren skall sätta betyg bör du kontrollera i Adelanet att kursgrupperna är korrekta. Det enklaste sättet är att skriva ut listor per lärare för respektive kursgrupp. Den här guiden visar hur du gör.

1. Välj huvudflik Grupp och markera rätt Läsår.

2. Sök sedan upp Lärare genom att ange lärarens signatur.

Kontrollera att rätt användarnamn är angivet. Om du är osäker på vilket användarnamn läraren har kan du kontrollera detta på air.orebro.se.

3. Högerklicka i resultatfönstret och välj/bocka i de kolumner du vill visa.

4. Högerklicka igen och välj Fasta rapporter.

5. Under mappen Elev väljer du sedan Grupplista - Standard.

Du kan sedan skriva ut dessa listor och låta lärarna kontrollera sina grupper och rätta felaktigheter vid behov.

Senast uppdaterad:

Publicerad: