Hantera skolplaceringar

Guiden visar hur du i Adela hanterar placering av elever i skolan.

När du loggar in i Adela visas en informationsruta där du ser antal placeringar och vilka skolor det gäller. Klicka OK för att komma vidare.

1. Välj fliken Organisation och markera din skola i trädet för att se fliken Skolplacering.

2. Om skolvalet gäller för nästa läsår, anger du nästa Läsår i rullisten.

Här har du även möjlighet att filtrera på årskurs samt välja att se även de som du redan hanterat/placerat.

3. Markera den du vill använda och klicka Ok. Det går även att göra egna mallar efter behov.

4. Markera de kolumner du vill visa.

Du ser vilken skola och årskurs eleven finns i före skolval och vilket val eleven kommit in på till nästa läsår.

Det är endast de elever som är placerade på den enhet du står på i trädet som visas.

Om det saknas namn och adress behöver eleven uppdateras mot folkbokföringen för att få in uppgifter.

5. Högerklicka på elev och välj Gå till elev.

Du hamnar då på elevfliken och kan där uppdatera och spara.

Placera elever

1. Klicka på fältet Skolval klass. Du ser då möjliga klasser att placera eleven i. Markera aktuell klass och Spara.

Så här ser det ut när elever är placerade i klasser:

De placerade eleverna syns nu under fliken OrganisationKlass nästa läsår.

Från huvudfliken Elev kan du även söka de placerade eleverna i trädet och ta fram rapporter.

Skolvaluppgifterna för varje elev sparas under fliken Historik.

Senast uppdaterad:

Publicerad: