Hantera avdelningsplacering på förskola/skola

Guiden visar hur du som handläggare placerar barn på en tillfällig avdelning på respektive förskola/fritids – det är sedan upp till varje enskild förskola/skola att gå in och flytta barnet till korrekt avdelning så det syns i närvarohanteringssystem för in -och utcheckningar.

Förutsättningar

För att kunna hantera placeringar inom förskola och fritidshem behöver du ha rätt behörighet i Adela. Rektor kan beställa behörighet via e-tjänst: Support för Digitalt lärande - Förskola

1. Logga in på E-skola som personal.

2. Välj AdelaWebb. Om du inte kommer in via länken så måste du kontakta rektor eller ansvarig beställare för att få utökad behörighet i Adela.

3. Ta fram organisationsträdet genom att klicka på organisationen under ditt namn i den vänstra kolumnen. Välj sedan din skola eller förskola.

4. Klicka på Mina appar uppe till höger och välj sedan modulen Barnomsorg.

5. Klicka fram organisationsträdet genom att trycka på organisationen under ditt namn i den vänstra kolumnen. Välj sedan din skola eller förskola.

6. Klicka på Barnomsorg – Placering och välj din enhet/avdelning.

7. Markera ett barn i listan och klicka på Avdelning.

Nya barn i förskolan

Är det ett nytt barn på förskolan är det viktigt att du lägger in startdatum innan barnet startar. Första introduktionsdagen räknas som startdatum. Lägg in barnets ordinarie snittid redan från första dagen.

För att se barn som tackat ja till plats på förskolan längre fram behöver du välja ett datum framåt i tiden i rutan Aktiv placering och välja Avdelning Avd Nya Barn. Du kan också se nya barn i Tempus, där hittar du även kontaktuppgifter till vårdnadshavare.

8. Öppna rullistan under avdelningar och välj vilken avdelning barnet ska placeras på, välj datum och klicka på Spara.

Observera att avdelning inte kan bytas bakåt i tiden. Om det inte går att klicka på knappen Avdelning är barnet låst för byte av avdelning och du måste kontakta handläggare på Myndighetsverksamheten för att byta avdelning.

Nu är du klar och barnet är registrerad på den nya avdelningen vid valt datum.

Senast uppdaterad:

Publicerad: