Flytta kursgrupp till nästa läsår

Guiden visar hur du i Adela flyttar över kursgrupper som finns under aktuellt läsår till kommande läsår. Flyttas inga grupper över så försvinner de vid läsårsskiftet.

1. Välj huvudflik Organisation. Markera önskad skola och välj Grupper nästa läsår.

I den vänstra delen av fönstret visas de ämnen som har aktuella kursgrupper som mappar. Dubbelklicka på ett ämne för att öppna mappen och visa grupperna.

2. Klicka på mappen med gruppnamnet så att raden blir markerad.

3. Håll ner vänster musknapp på den markerade raden tills en rektangel visas framför muspekaren.

4. Fortsätt att hålla nere vänster musknapp och dra över muspekaren till den högra delen av fönstret, släpp musknappen när rektangeln visas framför muspekaren igen.

Dialogrutan Skapa Grupp visas.

5. Fyll i det nya gruppnamnet, välj om aktuella lärare samt fördelning ska flyttas med. Klicka OK.

Gruppen är nu skapad och du kan dubbelklicka på ämnet i den högra delen för att se den.

6. Upprepa proceduren med samtliga grupper som ska flyttas över.

Senast uppdaterad:

Publicerad: