Flytta hel klass till nästa läsår

Den här guiden visar hur du i Adela grundskola (GR) flyttar en hel klass till nästa läsår.

1. Välj huvudfliken Organisation

2. Klicka på detaljflik Klass nästa läsår

3. Dubbelklicka på mappen Klasser för att visa klasserna det aktuella läsåret.

4. Om eleverna i klassen ska fortsätta tillsammans nästa läsår, markera raden med klassnamnet.

5. Klicka på raden och håll ner vänster musknapp tills en rektangel visas framför muspekaren.

Fortsätt att hålla ner vänster musknapp och dra över muspekaren till den högra delen av fönstret. Släpp musknappen när rektangeln visas framför muspekaren igen.

6. Fönstret Skapa klass ska nu visas. Välj eventuellt nytt klassnamn. Undvik mellanslag och kolon i namnet. Använd i stället understreck eller bindestreck.

Välj om klassföreståndaren ska flyttas med genom att klicka i eller ur rutan framför Flytta klassföreståndare.

7. Klicka på OK

8. Klassen är nu skapad för nästa läsår och eleverna är överflyttade.

Dubbelklicka på mappen Klasser till höger för att visa de nya klasserna. Elevens aktuella klass är synlig inom parantes.

Senast uppdaterad:

Publicerad: