Byta namn på ett team

Guiden visar hur du byter eller redigerar namnet på ett befintligt team.

1. Klicka på de tre prickarna (fler alternativ) och välj Redigera team.

2. Skriv in det nya namnet. Glöm inte att skriva in förkortningen på förvaltninge. Se nedan vilken förkortning din förvaltning har.

De nya förkortningarna är:

  • Kommunledningsförvaltningen - KLF
  • Teknik- och serviceförvaltningen – TSF
  • Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen – MSF
  • Kultur- och fritidsförvaltningen – KFF
  • Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen – GAF
  • Förskole- och grundskoleförvaltningen – FGF
  • Socialförvaltningen – SOF

Nedanstående förkortningar som inte kopplar till någon förvaltning som politiken, och exempelvis fackförbunden.

  • Politisk ledning – POL
  • Övriga – ÖVR

3. Om teamet saknar en vald klassificeringsinställning behöver du välja den genom att klicka på texten Ändra inställning.

4. Klicka på Klar.

Senast uppdaterad:

Publicerad: